Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 0001

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม"โครงการอบรมเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 4" ณ ห้องประชุม โรงเรียนปทุมวิทยากร โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพระครูปลัดกรุงศรี จารุภาณี เจ้าอาวาสวัดบ้านดอนชี เป็นวิทยากร

 IMG 0011

IMG 0006

IMG 0007

IMG 0008

IMG 0009

IMG 0010

IMG 0013

IMG 0014

IMG 0017

IMG 0018

IMG 0021

IMG 0022

IMG 0023

IMG 0024

IMG 0025

IMG 0027

IMG 0028

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
#pr05 สุธีลาพร