Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 3976

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่น เมืองปั่นดี) รุ่นที่ 1 พร้อมมอบเสื้อยืดรณรงค์ปั่นจักรยานให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มีเกียรติ นักปั่นจักรยาน และนักเรียนที่ปั่นจักรยานมาโรงเรียนเป็นประจำ ซึ่งการอบรมฯจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2560 แบ่งเป็น 5 รุ่น รุ่นละ 1 วัน โดยมีวิทยากรนางสาวรุ่งนภา พึ่งน้ำ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน และบรรยายกฏหมายจราจรที่ควรทราบก่อนการปั่นจักรยานจาก ร.ต.ท.สมบัติ เกษไธสง สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี โรงเรียนอุบลวิทยาคม และโรงเรียนปทุมวิทยากร

DSC 3991

DSC 3977

DSC 3995

DSC 4003

DSC 4006

DSC 4009

DSC 4014

DSC 4027

DSC 4031

DSC 4040

DSC 4059

DSC 4069

DSC 4071

DSC 4073

DSC 4076

DSC 4087

DSC 4093

DSC 4096

DSC 4104

DSC 4116

DSC 4119

DSC 4123

DSC 4128

DSC 4149

DSC 4181

DSC 4185

DSC 4189

ภาพ/ข่าว ขนิษฐวดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน