Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี รุ่นที่ 2 พร้อมมอบเสื้อยืดรณรงค์ปั่นจักรยานให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มีเกียรติ นักปั่นจักรยาน และนักเรียนที่ปั่นจักรยานมาโรงเรียนเป็นประจำ

2

3

4

5

6

7

8

9

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ และ สุธีลาพร ริพล
#pr05 สุธีลาพร