Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 0175

วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 พร้อมด้วยนายนะพร เตชาวิวัฒนบูลย์ นายประพจน์ พากเพียร นายสุเนตร แก้วอมตวงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

 MG 0176

 MG 0177

 MG 0178

 MG 0201

 MG 0203

 MG 0205

 MG 0210

 MG 0214

 MG 0216

 MG 0220

 MG 0223

 MG 0228

 MG 0232

 MG 0233

 MG 0238

 MG 0247

 MG 0264

 MG 0267

 MG 0270


Cr.ข่าว/พลอยฐิชาภรณ์
ภาพ/ขาญชัย