Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 0283

วันที่ 12 กันยายน 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลฯและ หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เทศบาล)

  MG 0284

  MG 0290

 MG 0293

 MG 0294

 MG 0297

 MG 0299

 MG 0302

 MG 0304

 MG 0306

 MG 0311

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย /ภาพ