Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 2430

วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 4 (อสม.เขต4) พร้อมด้วยนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายประพจน์ พากเพียร ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ซึ่งได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ให้สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ตามบทบาท และสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน (ยุค 4.00 )ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

 IMG 2431

IMG 2433

IMG 2434

IMG 2435

IMG 2441

IMG 2445

IMG 2441

IMG 2445

IMG 2453

IMG 2472

IMG 2478

IMG 2486

IMG 2487

IMG 2494

IMG 2504

IMG 2508

IMG 2514

IMG 2518

IMG 2523

IMG 2527

IMG 2531


Cr.ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน