Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

2

วันที่ 16 กันยายน 2560 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑารุ่น 12 ปีหญิง จากทีมนักกีฬาจากโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว และโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม กรีฑารุ่น 15 ปีชาย จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

1

3

4

Pr.04 ขนิษฐวดี
Cr.ครูเบญจรงค์