Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรี ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ดร.กรศิริ มิ่งไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล รองผู้อำนวยโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมพิธีเปิดและให้กำลังใจแก่นักกีฬาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนที่ไปร่วมแข่งขันกีฬา อปท. ครั้งที่ 35 ซึ่งเทศบาลนครอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 

Cr.ภาพ ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ
#pr01 ภัททิยาภรณ์