Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรี ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ดร.กรศิริ มิ่งไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล รองผู้อำนวยโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมพิธีเปิดและให้กำลังใจแก่นักกีฬาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนที่ไปร่วมแข่งขันกีฬา อปท. ครั้งที่ 35 ซึ่งเทศบาลนครอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 

Cr.ภาพ ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ
#pr01 ภัททิยาภรณ์

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...