Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 6336

วันที่ 3 พ.ย. 2560 ณ คลินิกหมอครอบครัวท่าวังหิน  นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายกลิน ที.เดวิส์ และภริยาในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการสุขภาพเพื่อชุมชน (USAID Community Partnership) โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการสุขภาพเพื่อชุมชน เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยและองค์กรชุมชนชั้นนำ 3 องค์กรคือ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ และมูลนิธิเอ็มพลัส

IMG 6339

IMG 6341

IMG 6343

IMG 6350

IMG 6351

IMG 6354

IMG 6366

IMG 6370

IMG 6372

IMG 6375

IMG 6377

IMG 6379

IMG 6381

IMG 6385

IMG 6387

IMG 6391

IMG 6397

IMG 6409

IMG 6411

IMG 6418

IMG 6427

IMG 6437

IMG 6442 

Pr.04 ขนิษฐวดี 
สุวิทย์, ชาญชัย /ภาพ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...