Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สำนักการช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดเกี่ยวสายไฟฟ้า และขนย้ายออกจากบริเวณถนนสรรพสิทธิ์(ด้านข้างโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร) เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองอุบล และยังป้องกันผู้สัญจรอาจได้รับอันตรายจากเหตุกิ่งไม้หักโค่นได้

2

3

4

Cr.ภาพ : คุณภัททิยาภรณ์ ใครบุตร (หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์)
#pr05 สุธีลาพร