Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 6921

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมในพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดอุบลราชธานี,อำนายเจริญ) ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

DSC 6922

DSC 6923

DSC 6927

DSC 6928

DSC 6941

DSC 6942

DSC 6943

DSC 6944

DSC 6947

DSC 6950

DSC 6956

DSC 6957

DSC 6963

DSC 6965

DSC 6967

DSC 6972

DSC 6973

DSC 6976

DSC 6980

DSC 6986

DSC 6989

DSC 6990

DSC 6993

DSC 6994

DSC 6997

DSC 7001

DSC 7006

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ

#pr05 สุธีลาพร