Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี ทำการขนย้ายสิ่งของจากจุดอพยพท่าบ่อ-ชลประทาน(ซอยติ่งปลาเผา) เพื่อนำไปส่งยังบ้านเรือนของพี่น้องชาวนครอุบลฯ ให้ถึงที่หมายทุกท่าน

2

3

Cr.ภาพ : คุณ Pakorn Banmai
#pr05 สุธีลาพร