Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. นายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนบริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน และเต้นแอโรบิค เพื่อสุขภาพที่ดี และแข็งแรง หันมาใส่ใจเรา ใส่ใจสุขภาพเรา ด้วยการออกกำลังกายกันเยอะๆ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/วัชราภรณ์ ,ชาญชัย