Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 1259

วันที่ 3 มกราคม 2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่ดูสถานที่จริงพร้อม กรรมการชุมชน เพื่อหาแนวทางพัฒนาเกาะกลางลำน้ำมูล หาดวัดใต้ ปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งพื้นทีโดยรอบสามารถจะรองรับผู้มาเยือนได้จำนวนมาก พร้อมที่จะได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์รับรองให้น่าเที่ยวในอนาคต โดยนายกเทศมนตรีฯและคณะผู้บริหารได้ลงสำรวจร่วมกับส่วนราชการทหาร ตำรวจในพื้นที่จริง! โดยก่อนลงพื้นที่จริงได้มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ ได้ประชุมปรึกษาหารือกับกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หาข้อมูลก่อนลงพื้นที่จริง

IMG 1260

IMG 1261

IMG 1262

IMG 1263

IMG 1264

IMG 1265

IMG 1266

IMG 1267

IMG 1268

IMG 1269

IMG 1270

IMG 1271

IMG 1272

IMG 1273

ภาพ/ข่าว เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ชำนาญงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...