Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกฯ พร้อมบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ให้การต้อนรับ ตัวแทนจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) และ ตัวแทนจาก บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด พร้อมทั้งร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการ T-VER เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2 ซึ่งทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ทุกช่องทาง เพื่อลดภาวะโลกร้อน มลพิษทางคาร์บอน โดยการคัดแยกขยะ ส่งเสริมการใบ้จักรยานในชีวิตประจำวัน ฯลฯ

2

3

4

5

6

7

8

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...