Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกฯ พร้อมบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ให้การต้อนรับ ตัวแทนจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) และ ตัวแทนจาก บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด พร้อมทั้งร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการ T-VER เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2 ซึ่งทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ทุกช่องทาง เพื่อลดภาวะโลกร้อน มลพิษทางคาร์บอน โดยการคัดแยกขยะ ส่งเสริมการใบ้จักรยานในชีวิตประจำวัน ฯลฯ

2

3

4

5

6

7

8

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร