Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 2727

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยสมาคมชาวอุบล มูลนิธิอุบลอาสาพัฒนาอุบล , หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี , มณฑลทหารบกที่ 22 , ตำรวจภูธร เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการปลูกต้นทับทิมเพื่อความเป็นศิริมงคล ปี 2561 โดยจะจัดกิจกรรม 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เทศกาลตรุษจีน เดือนกุมภาพันธ์
ระยะที่ 2 เทศกาลสงกรานต์ เดือนเมษายน
ระยะที่ 3 เทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา เดือนกรกฎาคม

ในวาระโอกาสนี้ ได้รับประทานความเมตตาจาก สมเด็จพระอริยวงศสคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานต้นทับทิม จำนวน 700 ต้น ซึ่ง"ต้นทับทิม" เป็นต้นไม้ที่สื่อถึงการเกิดของชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นต้นไม้มงคลนิยมปลูกเป็นต้นไม้สำหรับการป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้าบ้านและคนไทยเชื้อสายจีน จึงนิยมนำมาปลูกจำนวนมาก

เพื่อความเป็นศิริมงคล แก่ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี และพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีน ข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ เทศบาลนครอุบลฯ จึงขอเชิญท่านร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณพื้นที่ข้างศาลหลักเมือง(ศาลาประชาคมเดิม) จังหวัดอุบลราชธานี

IMG 2746

IMG 2756

IMG 2773

IMG 2937

IMG 2944

IMG 2959

IMG 2960