Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 2078

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดเทศบาล ร่วมกับสมาคมชาวอุบลฯ มูลนิธิพัฒนาอุบลฯ หอการค้าจังหวัดอุบลฯ มณฑลทหารบกที่ 22 ตำรวจภูธร Biz club จัดโครงการปลูกต้นทับทิม เพื่อความเป็นสิริมงคลในปี 2561 โดยมีกิจกรรมทั้งสิ้น 3 ระยะ คือ
1. เทศกาลตรุษจีน 14 กุมภาพันธ์ 2561
2. เทศกาลสงกรานต์ เดือนเมษายน 2561
3. เทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา เดือนกรกฎาคม 2561
ซึ่งในวาระโอกาสที่ได้รับประทานความเมตตาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานต้นทับทิม จำนวน 700 ต้น เพื่อให้ชาวอุบลฯ ได้ร่วมกันปลูก บริเวณด้านข้างศาลหลักเมือง(ศาลาประชาคมเดิม) ไว้เป็นไม้มงคลแก่บ้านแก่เมือง

IMG 2085

IMG 2088

IMG 2092

IMG 2094

IMG 2097

IMG 2100

IMG 2102

IMG 2103

IMG 2104

IMG 2105

IMG 2106

IMG 2079

IMG 2080

IMG 2081

IMG 2107

IMG 2112

IMG 2115

IMG 2117

IMG 2120

IMG 2123

IMG 2127

IMG 2130

IMG 2133

IMG 2136

IMG 2140

IMG 2141

IMG 2145

IMG 2146

IMG 2147

IMG 2148

IMG 2150

IMG 2153

IMG 2155

IMG 2158

IMG 2159

IMG 2083

IMG 2084

IMG 2162

IMG 2164

IMG 2167

IMG 2169

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์

ภาพ : สุธีลาพร ริพล และชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05