Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 18.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีเปิดวันเอดส์โลก และเยี่ยมชมให้กำลังใจ ซุ้มนิทรรศการของเทศบาลนครอุบลฯ ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง

2

3

4

5

6

Cr.ภาพ หมอหนิง,ชาญชัย

Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนาม MOU 5 หน่วยงาน โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ตินพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00น.เป็นตันไป ณ ทุ่งศรีเมือง

2

3

Cr.ภาพ หน.พิศาล
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานงานเทศบาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ ”มาตราการทางกฎหมาย สร้างหลักประกันความปลอดภัยบนท้องถนน” ณ ศูนย์รับรายงานตัว วัดทุ่งศรีเมือง

2

3

4

5

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 29 พ.ย.62 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการรับมอบอุปกรณ์ครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1 เครื่องและถังดับเพลิงจำนวน 4 ถัง จากบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก วิทยุการบินห่วงใยความปลอดภัยใส่ใจคุณภาพชีวิต ให้กับชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนต่อไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขดอนเจ้าปู่ทองแดง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Pr.04 ขนิษฐวดี
จันทนิภา /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธาน ประชุมเตรียมความพร้อมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
โดยมีผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน TOT) เเละบริษัท กสท.โทรคมนาคมจำกัด(มหาชน)(CAT) เข้าร่วมประชุมหัวข้อหารือเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีดังกล่าว ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่จะถึงนี้

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Pr.04 ขนิษฐวดี
จันทนิภา /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ