Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนนตรี ประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ประจำเดือนกันยายน 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาลจากทุกสำนัก กอง ฝ่าย ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pr.04 ขนิษฐวดี 

ศุจินทรา /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่15 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกฯ พบปะผู้เข้าอบรม “โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิคและรำไทเก้ก” เพื่อให้ความรู้ในการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคและรำไทเก้กอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยวิทยากรจาก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มาให้ความรู้ในวันนี้ ณ โรงเรียนเทศบาล 5 ก้านเหลือง

2

3

4

5

6

#pr05 ภาพ/วีดีโอ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 17.20 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน นี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ณ ท่าน้ำวัดหลวง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cr.ภาพ : Pongsatorn Chotimanon และ ชินวัตร มิ่งขวัญ

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกฯ เป็นประธานการเปิดอบรม “โครงการสร้างเสริมสุขภาพกายและใจในการเล่นกีฬาลีลาศเพื่อสุขภาพ” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีจิตสำนึกและมีอุดมการณ์ในการออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ลดอัตราโรคเรื้อรัง และยังเป็นการป้องกัน ไม่ให้ล้มไม่ให้ลืมไม่ให้ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย เพื่อเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไทยแลนด์ 4.0 ณ สำนักงานชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

#pr05 ภาพ/วีดีโอ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 14 กันยายน 2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เข้ารับโล่รางวัลเมืองสิ่งเเวดล้อมยั่งยืนประจำปี2561 ระดับภาคในระดับดีเยี่ยมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ณ โรงเเรมเเอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งเเวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม

2

3

4

Pr03: ภาพ/สิ่งเเวดล้อมจังหวัด/รัชนี

ข่าว:ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเผยเเเพร่วิชาการ

Subcategories