Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ ณ โรงเเรมเเอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ พัทยา จังหวัดชลบุรี "นวัตกรรมศูนย์ช่วยเหลือทางการเเพทย์ชุมชนเทศบาลนครฯในการดำเนินศูนย์ประสานฯจะเป็นศูนย์กลางในการจัดหาอุปกรณ์การเเพทย์ โดยการรับบริจาคทั้งเครื่องใหม่เเละเครื่องมือสอง อาทิ เตียงผู้ป่วย ที่นอนลม รถเข็น ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ เป็นต้น
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์การเเพทย์ที่บ้านเเต่ขาดทุนทรัพย์ได้ยืมเเละนำไปใช้ที่บ้าน เมื่อผู้ป่วยไม่ได้ใช้อุปกรณ์การเเพทย์เเล้วให้นำมาคืนเพื่อส่งอุปกรณ์ให้ผู้ป่วยรายต่อไปได้ใช้พร้อมจัดระบบทีมสุขภาพออกให้บริการเยี่ยมติดตามปัญหาการใช้อุปกรณ์การเเพทย์อย่างถูกต้องเเละปลอดภัย

2

3

4

5

6

7

8

Pr03: ภาพ/ข่าว. ศุจินทรา. ใจหาญ

ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสุจิตรา นามพิทักษ์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นตัวเเทนรับใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ มหกรรมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองสิ่งเเวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ณ โรงเเรมเเอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

2

3

4

5

6

7

8

9

Pr03:ภาพ/ข่าว. ศุจินทรา. ใจหาญ

ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

 MG 0877

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ กล่าวเปิดงาน"การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน(เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 ณห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เพื่อให้ อสม.กช.เเละประชาชนได้ทบทวนความรู้ในการค้นหาปัญหาสาธารณสุขในชุมชนเเละปัญหาชุมชนนำมาจัดเป็นเเนวทางพัฒนา เเละความต้องการของชุมชน ด้านสาธารณสุขได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

 MG 0878

 MG 0880

 MG 0887

 MG 0890

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

pr 03 : ข่าว/ศุจินทรา ใจหาญ
ภาพ: ชาญชัย สวัสดี
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ พบปะผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2561 (รุ่นที่ 3) เพื่อให้ อสม.กช.เเละประชาชนได้ทบทวนความรู้ในการค้นหาปัญหาสาธารณสุขในชุมชนเเละปัญหาชุมชนนำมาจัดเป็นเเนวทางพัฒนา เเละความต้องการของชุมชน ด้านสาธารณสุขได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

2

3

4

5

6

7

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกฯ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน(เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 (เขตเลือกตั้งที่ 2) เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหา และเป็นการประเมินศักยภาพของชุมชน

2

3

4

5

6

7

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

Subcategories