Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 7858

วันที่ 28 พ.ค. 2561 เวลา 09.30 น. นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โรคติดต่อชายแดนและโรคติดต่ออื่น ๆ ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP CENTER

 MG 7859

 MG 7864

 MG 7866

 MG 7869

 MG 7873

 MG 7874

 MG 7881

 MG 7883

 MG 7886

 MG 7889

 MG 7892

 MG 7897

 MG 7902

Pr.04 ขนิษฐวดี 
ชาญชัย สวัสดี /ภาพ 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกฯ และเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ร่วมลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ(ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 9) เพื่อติดตามการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนในบริเวณดังกล่าว

2

3

4

5

6

7

8

ภาพ : คุณทราย
#pr05 สุธีลาพร ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผอ.สำนักการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมตัดสินรอบคัดเลือกการแข่งขันเดินตัวหนอนระดับปฐมวัย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการมหกรรมการจัดการการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 โดยจะได้เข้าร่วมแข่งขัน ณ เทศบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป

2

3

4

5

6

Cr.ภาพ ข้อมูล คุณศิริขวัญ

#pr01ภัททิยาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายสุรสีห์ ใจหาญ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว นำคณะครูและ นักเรียนนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ทำกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธาตุหนองบัว เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา????

2

2

3

4

5

6

Cr.ครูเปิ้ล ประชาสัมพันธ์ ท.2
Pr.04 ขนิษฐวดี 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุขาภิบาลตลาดใหญ่ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล ประธานต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งมาดูงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม รับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง สุขาภิบาลอาหาร การตรวจคุณภาพน้ำดื่ม เป็นต้น

2

3

4

5

6

Pr.04 ขนิษฐวดี 

ศุจินทรา ใจหาญ /ภาพ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ