Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

S 122593283

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ

S 122593284

S 122593285

S 122593286

S 122593287

S 122593288

S 122593290

S 122593291

S 122593292

S 122593293

Cr.ภาพ : สุธีลาพร ริพล และ ศุจินทรา ใจหาญ

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

IMG 9042

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเครือข่ายอิปันสาคู โรงเรียนบ้านย่านดินแดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ คณะจากโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมศรีบูรพา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

IMG 9043

IMG 9044

IMG 9047

IMG 9049

IMG 9053

IMG 9054

IMG 9055

IMG 9060

IMG 9061

IMG 9065

IMG 9068

IMG 9070

IMG 9073

IMG 9076

IMG 9077

IMG 9080

IMG 9081

 

IMG 9082

IMG 9090

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร พร้อมบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบล ร่วมพิธีวางพวงมาลาในงาน “วันรพี” ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย นั่นคือ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ณ พระรูปหน้าอาคารศาลจังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

S 26230821

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี เพื่อชีวีมีความสุข ณ ศาลา SML ชุมชนวัดบูรพา 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ดูแลสุขภาพที่ดีอย่างมีความสุข

S 26230822

S 26230825

S 26230827

S 26230829

Cr.ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

S 26230830

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด “โครงการวัยรุ่น วัยใส ห่างไกลเอดส์ รุ่นที่ 1” ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ได้บรรยายให้ความรู้ในการป้องกันห่างไกลโรคเอดส์

S 26230831

S 26230833

S 26230837

S 26230838

S 26230840

S 26230842

Cr.ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ