Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 7662

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดโครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล คณะอสม.และประชาชาชนทั่วไปที่มาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี

DSC 7663

DSC 7667

DSC 7673

DSC 7682

DSC 7684

DSC 7694

DSC 7697

DSC 7710

DSC 7712

DSC 7715

DSC 7717

DSC 7722

DSC 7730

DSC 7738

DSC 7739

DSC 7741

DSC 7748

DSC 7750

DSC 7758

DSC 7763

DSC 7765

DSC 7766

DSC 7771

 

 

 

 

 

 

 

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ชาญชัย ,ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่

1

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมงาน “รวมพลังสตรีไทย เทิดไท้องค์ราชินี” และพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 14 ปี 2561 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 1 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

2

3

3

5

6

7

8

9

Cr.ภาพ : ศุจินทรา ใจหาญ

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

IMG 8881

วันที่ 3 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการผู้สูงวัยร่วมใจห่วงใยรักษ์ฟัน” ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ซึ่งมีผู้สูงอายุจากเขตเลือกตั้งที่ 3,4 เข้ารับการอบรมเพื่อสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ โดยคณะวิทยากรจาก รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.ตระการพืชผล/ รพสต.โพธิ์ใหญ่ /และงานทันตกรรม เทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นผู้แนะนำให้ความรู้

IMG 8882

IMG 8884

S 120365082

S 120365087

S 120365089

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
#pr05 ภาพ : สุธีลาพร ริพล 
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

IMG 8884

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการบริหารงาน ร่วมส่งมอบเงินจำนวน 272,686.25 บาท พร้อมสิ่งของ ซึ่งเป็นการบริจาคจากพี่น้องชาวจังหวัดอุบลฯและนักท่องเที่ยวในช่วงงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ผ่านมา โดยมอบให้กับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

IMG 8885

IMG 8886

IMG 8889

IMG 8891

IMG 8892

IMG 8893

IMG 8895

IMG 8897

IMG 8901

IMG 8904

IMG 8905

IMG 8909

IMG 8914

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 MG 6860

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ SML ชุมชนวัดบูรพา 2 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิค สุขภาพดีชีวีมีสุข เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน

 MG 6861

 MG 6883

 MG 6887

 MG 6891

 MG 6895

 MG 6898

 

 

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ