Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมศรีบูรพา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

2

3

4

5

6

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 MG 7725

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการบริหารงาน ร่วมประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

 MG 7726

 MG 7728

 MG 7729

 MG 7732

 MG 7735

 MG 7739

 MG 7746

 MG 7758

 MG 7759

 MG 7763

 MG 7764

 MG 7766

 MG 7771

 MG 7772

 MG 7773

 MG 7774

 MG 7792

 MG 7793

 MG 7795

 MG 7798

 MG 7800

 MG 7804

 MG 7807

 MG 7810

 MG 7811

 MG 7815

 MG 7818

 MG 7823

 MG 7825

 MG 7828

 MG 7835

 MG 7836

 MG 7838

 MG 7843

 MG 7847

 MG 7850

ภาพ : ชาญชัย สวัสดี และ ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

DSC 5001

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล ร่วมมือกันทำกิจกรรม 5 ส. ล้าง ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล3(ตลาดใหญ่) เพื่อให้ผู้ประกอบการ พี่น้องประชาชนชาวอุบลฯ และนักท่องเที่ยว ได้มั่นใจในการมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดสดแห่งนี้ ซึ่งมีความสะอาด มีอาหารสดใหม่ และราคาย่อมเยาว์

DSC 5002

DSC 5005

DSC 5006

DSC 5007

DSC 5009

DSC 5010

DSC 5012

DSC 5014

DSC 5018

ภาพ : สุวิทย์ พบลาภ

#pr05 สุธีลาพร ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ จัดประกวดภาพระบายสี เนื่องในวันวิสาขบูชา???? ระดับปฐมวัย???? เพื่อส่งเสริมทักษะการวาดภาพ และส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ????ประจำปี 2561

2

3

4

5

Cr.FB.โรงเรียนเทศบาล สี่ อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

Pr.04 ขนิษฐวดี 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ อ.เขื่องใน โดยมีนักเรียนในเขตเทศบาลนครอุบล ฯ และในสังกัดเทศบาลอุบลราชธานี ซึ่งตามวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักป้องกันยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติดและมีทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน

2

3

4

5

6

7

ภาพ/ข่าว : เอกลักษ์ ซื่อสัตย์
#pr05 สุธีลาพร ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ