Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 5790

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยภายในงานมีนายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรี นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนการงาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับฟังการฝึกอบรม และก่อนการอบรมฯมีการแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์ จากวงบิ๊กแบรนด์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว และคณะวิทยากรผู้บรรยายคือผู้เชี่ยวชาญการประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามรอยแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
สำหรับการฝึกอบรมฯเพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา พร้อมได้ศึกษาพร้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปรับใช้ในสถานศึกษาและชีวิตประจำวันต่อไป

 MG 5791

 MG 5794

 MG 5797

 MG 5799

 MG 5800

 MG 5802

 MG 5819

 MG 5832

 MG 5837

 MG 5838

 MG 5844

 MG 5846

 MG 5847

 MG 5849

 MG 5854

 MG 5855

 MG 5860

 MG 5861

 MG 5863

 MG 5864

 MG 5866

 MG 5867

 MG 5868

 MG 5869

 MG 5870

 MG 5871

 MG 5872

 MG 5873

ขนิษฐวดี / ข่าว
สุวิทย์ /ภาพ

1

วันที่ 13 กรกฏาคม 2560 เวลา 17.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม "เทียนอุบลฯ ยลได้ตลอดเดือน" เพื่อจัดแสดงต้นเทียนประเภทต่างๆไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมอีกครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 30 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 - 20.00 น. ณ อาคารโดมวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยจะนำเทียนประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ เทียนโบราณ เทียนทองคำ การแกะสลักเทียน และการทำดอกดารารัตน์ พร้อมทั้งมีกิจกรรม ตลาดแลงทุกวันศุกร์-เสาร์ ซึ่งเป็นการนำสินค้าอาหารของท้องถิ่นมาจำหน่าย สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมต้นเทียนที่มีความสวยงามแล้ว ยังร่วมสนุกในการถ่ายภาพ และติด #เทียนอุบลฯ ยลได้ตลอดเดือน เพื่อร่วมสนุกรับรางวัล และชิงรางวัลมากมาย

สอบถามได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี(ททท.สอบ.) 045-243770 หรือ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี(สทอบ.) 045-312959 , 065-1219896

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ภาพ/ข่าว : วิภารัตน์ ชัยชนะ

DSC 0217

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาการคิด ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมศรีบูรพา โรงเรียนเทศบาลบูรพา

DSC 0218

DSC 0221

DSC 0224

DSC 0226

DSC 0230

DSC 0235

DSC 0237

DSC 0239

DSC 0241

DSC 0245

ภาพ : ชินวัตร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

DSC 0245

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกฯ เป็นประธานในการประชุมเพื่อสำรวจประเภทนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เวสสุวัณเกมส์” ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลนครอุบลราชธานี

 DSC 0246

DSC 0247

DSC 0248

DSC 0249

DSC 0250

DSC 0251

DSC 0252

DSC 0253

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ

ข่าว : วิภารัตน์ ชัยชนะ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

IMG 8780

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพดวงตาผู้สูงอายุ เพื่อหาสาเหตุปัญหาและส่งต่อการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยแบ่งการอบรม ออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้
- รุ่นที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 จำนวน 370 คน
- รุ่นที่ 2 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 จำนวน 370 คน
การจัดอบรมครั้งนี้ได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากเทศบาลนครอุบลราชธานีและกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและทีมตรวจคัดกรองสายตาจากโรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า

 IMG 8781

 IMG 8782

IMG 8783

IMG 8784

IMG 8785

IMG 8786

IMG 8787

IMG 8788

IMG 8789

IMG 8790

IMG 8791

IMG 8792

IMG 8793

IMG 8794

IMG 8795

IMG 8796

IMG 8797  

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ และสุธีลาพร

#pr05 สุธีลาพร