Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 7991

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในการประชุมเตรียมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560

 IMG 7992

IMG 7993

IMG 7994

IMG 7995

IMG 7996

IMG 7997

IMG 7998

IMG 7999

IMG 8000

IMG 8001

IMG 8002

IMG 8003

IMG 8004

IMG 8005

IMG 8006

IMG 8007

IMG 8008

IMG 8009

IMG 8010

IMG 8011

IMG 8012

IMG 8013

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

DSC 9044

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2

DSC 9072

DSC 9094

DSC 9097

DSC 9099

DSC 9103

DSC 9122

DSC 9127

DSC 9135

DSC 9136

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ และ สุธีลาพร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

 MG 4062

วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานากเทศมนตรี และนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 7 เจ้าหน้าที่เทศบาล และตัวแทนอสม. กรรมการชุมชน ออกเยี่ยมให้กำลังใจถามไถ่่ความเป็นอยู่ แนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อยู่วงศ์ธรรม)

 MG 4063

 MG 4070

 MG 4074

 MG 4075

 MG 4077

 MG 4079

 MG 4090

 MG 4098

ขนิษฐวดี /ข่าว
ชาญชัย /ภาพ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

 MG 4114

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวรายงานต่อ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง พร้อมกันนี้ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการร่วมชมการการแสดงแสงสีเสียง "มโหรีแห่งแดนอีสาน" การแสดง "เทียน ธรรม แดนศรัทธา" และเยี่ยมกิจกรรมถนนสายเทียน สายธรรม ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย อาทิ หมู่บ้านฮิตสิบสอง การสาธิตการทำเทียน ประกวดแกะสลักเทียนระดับมัธยม และการแสดงหนังประโมทัย (หนังบักตื้อ) กิจกรรมการแสดงต่าง ๆ มากมาย

 MG 4149

 MG 4154

 MG 4158

 MG 4162

 MG 4163

 MG 4166

 MG 4170

 MG 4172

 MG 4178

ขนิษฐวดี / ข่าว
ชาญชัย /ภาพ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

  MG 3976

วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งร่างกายและจิตใจด้านการสงเคราะห์ ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ ซึ่งจะเป็นผลทำให้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดีขึ้นในการจัดอบรมครั้งนี้สำหรับ(ช่วงเช้า)ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจาก คลินิกหมอครอบครัว กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และ(ช่วงบ่าย)ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งจะมาให้ความรู้ในการจัดทำดอกไม้จันทน์ ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

  MG 3977 MG 3981

 MG 3984

 MG 3997

 MG 3999

 MG 4008

 MG 4025

 MG 4030

 MG 4040

 MG 4046

ข่าว/พลอยฐิชาภรณ์
ภาพ/ชาญชัย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน