Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 2922

วันที่15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศบาล,นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี พร้อมนางเดือนลอย คำแดงสด หัวหน้าสำนักปลัด นางศิริวรรณ วิชัยโย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันทำความสะอาดรั้วและบริเวณสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

DSC 2923

DSC 2929

DSC 2930

DSC 2932

DSC 2935

DSC 2936

DSC 2938

DSC 2943

DSC 2946

DSC 2952

DSC 2953

DSC 2959

DSC 2965

DSC 2970

DSC 2973

DSC 2981

DSC 2984

DSC 2987

DSC 2993

DSC 2999

DSC 3004

DSC 3013

DSC 3018

DSC 3020

DSC 3022

DSC 3024

Pr.04 ขนิษฐวดี

เตชิต /ภาพ

S 42885187

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบโล่และเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวงดนตรี AG Music Award 2018 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้กับนักดนตรี ครูผู้ควบคุม และมอบเกียรติบัตรให้กับ เด็กหญิงสิรินภา สีทากุล อายุ 8 ขวบ ซึ่งผ่านเข้ารอบที่ 3(3 ผ่าน) จากการประกวดร้องเพลงใน  รายการไมค์ทองคำเด็ก ทางสถานีโทรทัศน์ Work Point Entertainments (ระดับประเทศ) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันและจ.อุบลฯ และเป็นก้าวเริ่มต้นของน้องๆได้พัฒนาฝีมือไปสู่ระดับประเทศต่อไป

S 42885188

S 42885191

S 42885193

S 42885195

S 42885196

S 42885199

S 42885202

S 42885204

S 42885205

S 42885208

S 42885210

S 42885212

S 42885215

S 42885217

S 42885218

S 42885220

S 42885223

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
#pr05

1

วันที่ 12 มีนาคม 2561 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจัดโครงการสร้างหลักประกันรายได้ โดยการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ซึ่งผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยได้แสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยฯผ่านบัญชีธนาคาร แต่เนื่องจากการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นๆ ที่นอกเหนือจากธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน มีปัญหาในระบบการโอนเงิน เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงได้ออกประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นๆของผู้สูงอายุ และผู้พิการ และขอความร่วมมือผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ ที่ผ่านบัญชีธนาคาร
1.ธนาคาไทยพาณิชย์
2.ธนคารกรุงศรีอยุธยา
3.ธนาคากสิกรไทย
4.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.ธนาคารทหารไทย
6.ธนาคารธนชาต
7.ธนาคาร UOB
8.ธนาคาร ICBC

จึงขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยดังกล่าว มาติดต่อทำเรื่องเปลี่ยนแปลงการรับเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน ภายในเดือนมีนาคม 2561 พร้อมเตรียมเอกสารดังนี้
1.สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน จำนวน 1 ชุด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ)
หากผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยไม่มาดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะต้องมารับเป็นเงินสดแทน ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม (อาคารตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดใหญ่) หรือหมายเลขโทร 045-241442 , 045-240680 ในวัน เวลาราชการ

2

3

4

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/คุณกรุณา

1

วันที่ 13 มีนาคม 2561 ช่วงปิดเทอมนี้ หากผู้ปกครองท่านใดอยากพาบุตรหลานทำกิจกรรมดีๆ ต้องมาที่งาน "มหกรรมโรงเรียนเฮ็ดดีมีสุข ตอน เรียนให้เป็น เล่นให้รู้ " โดยโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สสส. ได้จัดงาน “มหกรรมโรงเรียนเฮ็ดดีมีสุข ตอน เรียนให้เป็น เล่นให้รู้ “ ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะภาคอีสานตอนล่าง (โรงเรียนเฮ็ดดี มีสุข) นวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น.-21.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง   ซึ่งมีจัดกิจกรรมต่างๆ ตามกำหนดการดังนี้

เวลา 15.30-16.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 16.30-17.30 ชมการแสดงดนตรี โดยวงดนตรีจากโรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม
เวลา 17.30-18.00 น. ชมการแสดงหมอลำน้อยจากโรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม
เวลา 18.00 น.-18.30 น. ชมการแสดงโฟล์คซอง จากโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
เวลา 18.30 -19.15 พิธีเปิดงานมหกรรมโรงเรียนเฮ็ดดีมีสุข ตอน เรียนให้เป็น เล่นให้รู้
เวลา 19.15-20.00 น.HED Talk ในหัวข้อทิศทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 : เรียนให้เป็น เล่นให้รู้
เวลา 20.00 น.-20.10 น. ชมหนังสั้นผลงานของนักเรียนโรงเรียนขุญหาญวิทยาสรรค์และโรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม
เวลา 20.10-21.00 น. ชมมินิคอนเสิร์ต โดยศิลปิน โฟกัส AF 12 (กิติคุณ คำเพราะ)

นอกจากนี้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลได้ร่วมการแสดง ในชื่อชุด wanna one recycle ในครั้งนี้ด้วย

#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ข้อมูล/ภาพ อ.สุนันทาวดี

1

วันที่ 12 มีนาคม 2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธาน การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาล ประจำเดือนมีนาคม 2561 ครั้งที่ 3/2561 วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราธานี ในการประชุมครั้งนี้ ได้ให้แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานแก่ทุกสำนัก/กอง /ฝ่าย และกล่าวต้อนรับพนักงานเทศบาลโอนย้ายมาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ภาพ.เตชิต
#pr01ภัททิยาภรณ์