Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 0250

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯประธานเปิดการอบรมตามโครงการวัยรุ่น วัยใส รักอย่างไรไม่เสี่ยงท้องก่อนวัยอันควร รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้น ป.6 และมัธยมต้น จำนวน 180 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลวารินชำราบ

IMG 0251

IMG 0252

IMG 0255

IMG 0256

IMG 0270

IMG 0276

IMG 0280

IMG 0282

IMG 0284

Pr.04 ขนิษฐวดี
วัชราภรณ์ /ภาพ

1

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี ในชุมชน ซึ่งเด็กในช่วงอายุ 0-6 ปี เป็นช่วงที่เริ่มมีการพัฒนาการในด้านต่างๆอย่างรวดเร็วทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม ถ้าเด็กได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม มีการส่งเสริมพัฒนาการที่ดีในแต่ละด้านจะทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกีนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานีและได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ภาพ/ชาญชัย

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

1

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำตู้สุขาเคลื่อนที่มาไว้ที่บริเวณถนนเลียบแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม รวมทั้งเพื่อความสะอาด ถูกสุขลักษณะ

2

3

4

ภาพ/คุณปราการ

Pr.06/พลอยฐิชาภรณ์

1

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้รับแจ้งกิ่งไม้โค่นหัก ปิดเส้นทางสัญจร@บริเวณข้างวัดพระธาตุหนองบัว ????????‍????เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงรีบออกไปดำเนินการขนย้ายออกจากท้องถนนโดยด่วน!! เพื่อให้พี่น้องได้สัญจรไปมาได้ตามปกติ พร้อมผู้บริหารร่วมสำรวจจุดเสี่ยงต่อปริมาณน้ำ

2

3

4

5

6

Cr.ภาพ : ชัยยงค์ โคตะสิน
#pr05 สุธีลาพร

DSC 1845

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี รับมอบดอกดารารัตน์จากชุมชน ณ ชุมชนวัดป่าน้อย,ชุมชนวัดแจ้ง,ชุมชนวัดสว่าง ที่ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในรูปแบบ "ดอกดารารัตน์" เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

DSC 1846

DSC 1849

DSC 1850

DSC 1851

DSC 1852

DSC 1856

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
ข่าว : วิภารัตน์ ชัยชนะ