Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 3 กันยายน 2560 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศิวาพร ส่งเสริม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ที่ได้รับรางวัลดาวท้องถิ่นกลุ่มท้องถิ่นที่ 13 โครงการคัดเลือกดาวท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี

2

3

Pr.04 ขนิษฐวดี
Cr.อ.สาวิตรี ซื่อตรง

1

วันที่ 2 กันยายน 2560 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลที่ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว ปี 2560 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ คว้ารางวัลลำดับที่ 13 ระดับประเทศ

2

3

4

Cr.ประชาสัมพันธ์บูรพาอุบล
Pr.04 ขนิษฐวดี

1

วันที่ 1 กันยายน 2560 นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ (ประธานชมรมบาสเกตบอลจังหวัดอุบลฯ ) แถลงข่าว การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ Thai basketball league 2017 รอบชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะทำการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2560 ณ โรงยิมส์นิเซี่ยม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

2

3

4

ภาพ/ข่าว : K.นพ
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 08.20 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี ร่วมเป็นเกียรติในงาน Big Cleaning Day ณ หอประวัติศาสตร์อุบลราชธานีศรีวนาลัย (อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หลังเดิม)

2

3

4

5

Cr.ภาพ : K.นพ
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี รุ่นที่ 2 พร้อมมอบเสื้อยืดรณรงค์ปั่นจักรยานให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มีเกียรติ นักปั่นจักรยาน และนักเรียนที่ปั่นจักรยานมาโรงเรียนเป็นประจำ

2

3

4

5

6

7

8

9

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ และ สุธีลาพร ริพล
#pr05 สุธีลาพร