Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 3 ก.ค.60 เวลา 11.00 น. - 12.00 น. และ เวลา 13.30 น. - 14.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พบปะพูดคุยกับ อสม. ที่มารับเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เขต 1- 4 ณ อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2

3

4

5

6

7

ภาพ : สุธีลาพร ริพล และ ชินวัตร มิ่งขวัญ

 MG 3848

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลนครอุบลฯ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและพนักงานเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสันนิบาตเทศบาล จ.สมุทรสงคราม ซึ่งนำโดย นายสมภพ รัตนไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาล จ.สมุทรสงคราม

 MG 3849

 MG 3850

 MG 3851

 MG 3852

 MG 3853

 MG 3862

 MG 3866

 MG 3873

 MG 3879

 MG 3882

 MG 3885

 MG 3889

 MG 3899

 MG 3902

 MG 3908

 MG 3909

 MG 3910

 MG 3911

ภาพ : วิภารัตน์ / ข่าว : ขนิษฐวดี

DSC 8897
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 17.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าของพื้นที่และนางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกฯร่วมพิธีเปิดโครงการ Ubon Street Art การจัดทำภาพวาดศิลปะบนกำแพงบริเวณเมืองเก่า ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่ม UYB และ YEC เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการฟื้นฟูความเป็นชุมชนเมืองเก่า ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิด และหัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้า ประธานกลุ่มสภาหอการค้า นักธุรกิจรุ่นใหม่ตัวแทนจากทุกภาคส่วน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมเดินชม บันทึกกับภาพวาดจำนวน 6 จุด รอบบริเวณผนังอาคารบ้านเรือน ข้างตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดใหญ่

DSC 8898

DSC 8900

DSC 8903

DSC 8906

DSC 8908

DSC 8911

DSC 8915

DSC 8918

DSC 8919

DSC 8921

DSC 8922

DSC 8924

DSC 8927

DSC 8930

DSC 8935

DSC 8936

DSC 8942

DSC 8944

DSC 8948

DSC 8949

ขนิษฐวดี /ข่าว

fb-สมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ, ขนิษฐวดี /ภาพ

 MG 3820

วันที่ 3 กรกฎาคม เวลา 07.30 น. ณ ศาลหลักเมือง นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดเทศบาล ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จ.อุบลราชธานี ปี 2560 เพื่อเป็นการบอกกล่าวเจ้าที่ ศาลหลักเมือง ก่อนดำเนินการจัดงาน และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

  MG 3821

  MG 3822

 MG 3823

 MG 3824

 MG 3825

 MG 3830

 MG 3831

 MG 3834

 MG 3835

 MG 3837

 MG 3838

 MG 3839

 MG 3840

 MG 3841

 MG 3842

 MG 3843

 MG 3847

 MG 3848

 MG 3849

 MG 3850

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ , สุธีลาพร ริพล และชินวัตร มิ่งขวัญ

pr09 วิภารัตน์

1

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นทำบุญ ชมเทียน เรียนรู้ภูมิปัญญาถิ่นอุบลฯ  ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560  เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป  ณ วัดศรีประดู่

เวลา 05.00 น. -ลงทะเบียน/สแตมป์ start บัตรปั่นจักรยาน
                       -รับประทานเบรคเช้า/ชมเทียนวัดศรีประดู่
เวลา 06.00 น. - ถวายสังฆทาน/ปัจจัย/รับพร
                      -นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวพบปะนักปั่น/เชิญชวนทำบุญเข้าพรรษา ปลอดเหล้า บุหรี่
                      - อบอุ่น/ยืดเหยียดร่างกาย
เวลา 06.20 น. -ปล่อยขบวนปั่น
เวลา 06.30 น. -วัดทุ่งศรีเมือง ชมหอไตร/ชมเทียน/ทำบุญ
เวลา 07.10 น. -วัดพระธาตุ ชมเทียน/ทำบุญ
เวลา 07.40 น. -วัดมหาวนาราม ชมเทียน/ทำบุญ
เวลา 08.00 น. -สิ้นสุดวัดศรีประดู่ทรงธรรม

-รับประทานอาหารเช้า
- ชมเทียน ตามอัธยาศรัย
รับสแตมป์ finish บัตรปั่นจักรยาน

หมายเหตุ การแต่งกายโทนสีขาว

ข้อมูล : คุณหนิง รัชนี/ ภาพ : วิภารัตน์ ชัยชนะ
pr05 สุธีลาพร