Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 0001

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม"โครงการอบรมเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 4" ณ ห้องประชุม โรงเรียนปทุมวิทยากร โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพระครูปลัดกรุงศรี จารุภาณี เจ้าอาวาสวัดบ้านดอนชี เป็นวิทยากร

 IMG 0011

IMG 0006

IMG 0007

IMG 0008

IMG 0009

IMG 0010

IMG 0013

IMG 0014

IMG 0017

IMG 0018

IMG 0021

IMG 0022

IMG 0023

IMG 0024

IMG 0025

IMG 0027

IMG 0028

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกฯ หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับทีมสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยตรวจสุขภาพภาคีเครือข่ายเพื่อนนครอุบลราชธานี เพื่อมอบยาสามัญประจำบ้าน ตรวจสุขภาพทั่วไปและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ทางลงหาดวัดใต้ ,ชุมชน รร.เทศบาลบูรพา 1 ,ชุมชนวัดเลียบ 2 และลงเรือเพื่อตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่และให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถเดินทางออกมาได้ ณ ซอยสุริยาตร์ 1/1

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Pr.06พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ /สมชาย, ชาญชัย, วัชราภรณ์ ทีมฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครอุบลราชธานี

5

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ มอบหมายสำนักการช่าง เร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้สัญจรไป-มา ถนนพนมช่วงเลียบแม่น้ำมูล เนื่องจากแม่น้ำมูลหนุนน้ำในบุ่งกาแซว ทำให้บริเวณถนนดังกล่าวน้ำท่วมขัง จึงได้แก้ไขโดยจัดทำทางเบี่ยงให้สามารถเดินทางสัญจรได้ จึงขอให้ผู้สัญจรใช้ความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดได้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

4

1

2

3

 

6

ภาพ/ข่าว : หน.ศรัณย์ ทีมงานสำนักการช่าง

#pr05 สุธีลาพร

 MG 7237

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

 MG 7238

 MG 7239

 MG 7242

 MG 7246

 MG 7247

 MG 7250

 MG 7251

 MG 7252

 MG 7267

 MG 7269

 MG 7272

 MG 7276

Cr.ภาพ/ชาญชัย

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

DSC 2047

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 (จำนวน 238 คน) ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

 DSC 2048

DSC 2053

DSC 2054

DSC 2055

DSC 2057

DSC 2061

DSC 2062

DSC 2063

DSC 2069

DSC 2071

DSC 2072

DSC 2073 

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
#pr09 วิภารัตน์ ชัยชนะ