Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 4937

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในการดำเนินงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

 IMG 4939

IMG 4942

IMG 4944

IMG 4945

IMG 4945

IMG 4947

IMG 4949

IMG 4950

IMG 4951

IMG 4954

IMG 4955

IMG 4956

IMG 4957

IMG 4958

IMG 4962

IMG 4964

IMG 4966

IMG 4969

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/สุวิทย์ , เตชิต

1

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงและหารือกระบวนการทำงานโครงการขยายฐานผู้รับประโยชน์ในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาวะผ่านกลไกลความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ภาพ : สุวิทย์ พบลาภ
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมให้โอวาทแก่นักกีฬาในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่จะไปร่วมการแข่งขันกีฬา อปท. ครั้งที่ 35 ที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีสำหรับนักกีฬา ครูฝึกซ้อมในการแข่งขันครั้งนี้

2

3

4

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ 
#pr05 สุธีลาพร

IMG 4850

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมต้อนรับ “คณะอนุกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

 IMG 4851

IMG 4854

IMG 4857

IMG 4858

IMG 4859

IMG 4860

IMG 4861

IMG 4863

IMG 4864

IMG 4867

IMG 4868

IMG 4870

IMG 4872

IMG 4873

IMG 4874

IMG 4877

IMG 4878

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

#pr05

1

วันที่ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ พล.ต.อ ชิดชัย วรรณสถิตย์กงสุลกิตติมศักดิ์จอร์แดน ประจำประเทศไทย นายนิมิต สิทธิไตย สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และนายกฯแอน สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ท่านผู้มีเกียรติจากภาคส่วนต่างๆหลายท่าน นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาอุบลฯ โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอนุสาวรีย์เจ้าคำผง ลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ และทุ่งศรีเมืองโดยรอบ ทั้งนี้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาอุบลฯทุกเช้าวันอาทิตย์ เพื่อบ้านเมืองของเรา สะอาด น่าอยู่ น่าอาศัยและเพื่อความรักสามัคคีของชาวอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Cr.ภาพ ชาญชัย ,คุณทราย และขอบคุณเจ้าของทุกภาพ

Pr.04 ขนิษฐวดี