Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 3140

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น.นายชัชพงค์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับในพิธีรับมอบรถกู้ภัยดับเพลิงให้กับเทศบาลนครอุบลราชธานี จากสโมสรโรตารีโซกาซู ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนคอุบลราชธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล พี่น้องชาวอสม.กช. ร่วมรับมอบรถกู้ภัยดับเพลิง โดยมีนายสุวัจน์ชัย เอกติชัยวรกุล นายกสโมรสรโรตารี่อุบล ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการมอบรถดับเพลิงกู้ภัยในครั้งนี้ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี

 MG 3141

 MG 3143

 MG 3146

 MG 3148

 MG 3156

 MG 3172

 MG 3177

 MG 3180

 MG 3183

 MG 3212

 MG 3228

 MG 3246

 MG 3256

 MG 3266

 MG 3268

 MG 3271

 MG 3280

 MG 3286

 MG 3290

 MG 3298

 MG 3311

 MG 3339

 MG 3444

 MG 3445

 MG 3447

 MG 3448

 MG 3468

 

ข่าว/พลอยฐิชาภรณ์
ภาพ/ชาญชัย,สุวิทย์

 MG 3077

วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด งานถนนเด็กเดิน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ตอน “สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น” ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีแก่เด็กและเยาวชน ให้เกิดการรวมตัวและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมขึ้น เดือนละ 1 ครั้ง และเป็นการสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนผ่านกลไกการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ และสร้างการมีส่วนร่วม รวมถึงพัฒนาความร่วมมือของทุกภาคส่วน

 MG 3079

 MG 3084

 MG 3084

 MG 3087

 MG 3089

 MG 3092

 MG 3094

 MG 3095

 MG 3096

 MG 3097

 MG 3100

 MG 3101

 MG 3107

 MG 3109

 MG 3108

 MG 3110

 MG 3112

 MG 3114

 MG 3115

 MG 3119

 MG 3122

 MG 3123

ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

ข่าว : วิภารัตน์ ชัยชนะ

 MG 2879

วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 06.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเก่า) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วม "กิจกรรมเดิน-วิ่ง Olympic Day 2017" ซึ่งจังหวัดอุบลฯได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมนี้ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานปล่อยขบวนนักกีฬาในกิจกรรมครั้งนี้

  MG 2880

 MG 2881

 MG 2885

 MG 2886

 MG 2888

 MG 2892

 MG 2895

 MG 2896

 MG 2897

 MG 2898

 MG 2901

 MG 2902

 MG 2904

 MG 2905

 MG 2910

 MG 2911

 MG 2917

 MG 2923

 MG 2924

 MG 2934

 MG 2936

 MG 2940

 MG 2943

 MG 2945

 MG 2949

 MG 2961

 MG 2967

 MG 2968

 MG 2973

 MG 2976

 MG 2977

 MG 2978

 MG 2979

 MG 2983

 MG 2986

 MG 2987

 MG 2888

 MG 2989

 MG 2993

 MG 2998

 MG 3000

  MG 3002

 MG 3003

 MG 3007

 MG 3008

 MG 3009

 MG 3010

 MG 3014

 MG 3014

 MG 3015

 MG 3016

 MG 3025

 MG 3029

 MG 3031

 MG 3033

 MG 3034

 MG 3035

 MG 3036

 MG 3039

 MG 3039

 MG 3040

 MG 3041

 MG 3042

 MG 3043

 MG 3047

 MG 3050

 MG 3052

 MG 3053

 MG 3066

ภาพ/ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

ข่าว/ วิภารัตน์ ชัยชนะ

1

วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มทักษะความรู้การคัดแยกขยะ เพื่อปลอดโรคในชุมชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เพื่อให้ตัวแทนของชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้รับความรู้สร้างความเข้าใจในการจะนำไปเผยแพร่การคัดแยกขยะในชุมชนอย่างถูกวิธีที่เป็นประโยชน์สูงสุด

2

3

4

5

ภาพ/ข่าว เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ จพง.ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุบลราชธานี 

1

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อ "เทคนิคซาวแว่นคัพ ครั้งที่ 6" ณ สนามโดมใหญ่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย และส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา ให้เยาวชนได้พัฒนาไปสู่ระดับสากลต่อไป

2

3

4

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ , สุธีลาพร และจิราภรณ์