Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 1861

วันที่ 4 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปี 2560 เพื่อให้เกิดความสามัคคีและสนับสนุนให้นักเรียนเล่นกีฬา

 DSC 1862

DSC 1868

DSC 1869

DSC 1872

DSC 1874

DSC 1876

DSC 1881

DSC 1882

DSC 1883

DSC 1887

DSC 1889

DSC 1892

DSC 1893

DSC 1894

DSC 1901

DSC 1906

DSC 1907

DSC 1909

DSC 1915

DSC 1916

DSC 1917

DSC 1919

ภาพ/ข่าว : วิภารัตน์ ชัยชนะ
#pr09 วิภารัตน์

 MG 6836

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการ พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่พบปะ ถามไถ่ด้วยความห่วงใย รับทราบปัญหาความต้องการจากประชาชน และนำหน่วยปฐมพยาบาลตรวจรักษาโรคเบื้องต้น พร้อมมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ จุดอพยพบ่อบำบัดน้ำเสีย จุดอพยพสันเขื่อนถนนเลียบแม่น้ำมูล จุดอพยพชุมชนเขื่อนธานี 1 และจุดอพยพวัดท่าวังหิน

 MG 6837

 MG 6840

 MG 6842

 MG 6843

 MG 6847

 MG 6854

 MG 6857

 MG 6862

 MG 6864

 MG 6869

 MG 6881

 MG 6884

 MG 6889

 MG 6890

 MG 6894

 MG 6898

 MG 6903

 MG 6907

 MG 6908

 MG 6913

 

Pr.04 ขนิษฐวดี 

Cr.ภาพ หน.ภัททิยาภรณ์ ,ชาญชัย ,ชินวัตร,วัชราภรณ์ 
ทีมฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครอุบลราชธานี

IMG 0013

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร...นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี ในชุมชน รุ่นที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการที่ดีในแต่ละด้านจะทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

IMG 0014

IMG 0015

IMG 0016

IMG 0017

IMG 0018

IMG 0020

IMG 0027

S 316522504

S 316522507

S 316522510

S 316522512

S 316522513

S 316522517

S 316522520

S 316522520

S 316522522

S 316522524

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบดอกดารารัตน์จากชุมชนวัดสว่าง 1 ที่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในรูปแบบ "ดอกดารารัตน์" เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

2

Cr.ภาพ : คุณทราย
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด"โครงการ วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไรไม่เสี่ยงท้องก่อนวัยอันควร รุ่นที่ 3" ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมอบรม เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร

2

3

4

ภาพ/ข่าว : นายเอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุบลราชธานี
#pr05 สุธีลาพร