Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 4639

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนการงานรับมอบดอกดารารัตน์ จากบริษัทคูโบต้าเจริญชัย จำนวน 1,109 ดอก เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Pr.04 ขนิษฐวดี
วัชราภรณ์ /ข่าว

IMG 4640

IMG 4641

IMG 4642

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

IMG 4657

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลตระการพืชผล ซึ่งได้มาศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

IMG 4669

IMG 4675

IMG 4683

IMG 4695

IMG 4701

IMG 4710

IMG 4720

 

#pr.06
cr.ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์

1

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่พยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี ออกตรวจสุขภาพ เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไปในชุมชน ณ บริเวณวัดเลียบ

2

3

4

5

6

7

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ข้อมูล/ภาพ คุณชญานิสา

IMG 4520

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่กายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ คณะอสม.ในพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเยี่ยมยาม ถามไถ่ ให้กำลังใจ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีกายภาพบำบัด และมอบผ้าห่มให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 4 ราย

 IMG 4521

IMG 4527

 IMG 4534

IMG 4536

IMG 4542

IMG 4545

IMG 4556

IMG 4557

IMG 4563

IMG 4567

IMG 4572

IMG 4576

IMG 4581

IMG 4585

IMG 4592

IMG 4593

IMG 4596

IMG 4600

IMG 4608

IMG 4611

IMG 4612

IMG 4613

IMG 4621

Pr.06

Cr.ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์

1

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัด(หลังใหม่) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี

2

3

4

5

6


เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ /ภาพ
ขนิษฐวดี ข่าว