Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 3420

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน รุ่นที่ 2 (เขต 2 ) พร้อมด้วยนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายประพจน์ พากเพียร ที่ปรึกษาพิเศษ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น และความต้องการในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ตลอดจนเพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

DSC 3421

DSC 3423

DSC 3425

DSC 3461

DSC 3467

DSC 3478

DSC 3482

DSC 3483

DSC 3490

DSC 3494

ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์

#pr 06 ทีมฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครอุบลราชธานี

IMG 1314

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมเทศบาลนครอุบลราชธานี ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน พร้อมมอบประกาศ เรื่อง นโยบายการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ทำงาน โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจรู้เท่าทันเอชไอวี จากวิทยากรคือ นางสุริยงค์ บุญประเชิญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คลินิกให้ปรึกษาตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี และรักษาด้วยยาต้านไวรัส โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และทีมงานสำหรับเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมคือพนักงาน บุคลากรเทศบาลนครนครอุบลราชธานี

IMG 1315

20993931 1428738467239288 9091907314148110914 n

IMG 1316

IMG 1320

IMG 1324

IMG 1327

IMG 1330

IMG 1331

IMG 1335

IMG 1345

IMG 1346

IMG 1348

21032888 1428738573905944 6952418517511413104 n

IMG 1353

Cr.ภาพ วัชรภรณ์ , Petch

IMG 1275

วันที่ 22 สิงหาคม เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน รุ่นที่ 1 (เขต 1) เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

IMG 1276

IMG 1277

IMG 1278

IMG 1279

IMG 1280

IMG 1281

IMG 1282

IMG 1283

IMG 1284

IMG 1285

IMG 1286

IMG 1287

ภาพ : สุธีลาพร / ข่าว : วิภารัตน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

DSC 3401

วันที่ 22 สิงหาคม เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการจัดทำปุ๋ยหมักเทศบาล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้มาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการหมักปุ๋ย นับเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ ให้สอดคล้องกับหลัก 3R ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

DSC 3402

DSC 3403

DSC 3404

DSC 3405

DSC 3409

DSC 3410

DSC 3411

DSC 3412

DSC 3413

ภาพ : ชินวัตร / ข่าว : เอกลักษณ์

#pr09 วิภารัตน์ ชัยชนะ

 IMG 1265

วันที่ 21 สิงหาคม เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี รับมอบเวชภัณฑ์ยา จากนางน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งมอบต่อให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี

 IMG 1266

IMG 1267

IMG 1268

IMG 1269

IMG 1270

IMG 12731

ภาพ/ข่าว : วิภารัตน์ ชัยชนะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน