Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 2395

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี พร้อมนายอัมพุ ทองพุ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งนำโดยนายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นสู่ยุค Thailand 4.0 ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี

DSC 2396

DSC 2404

DSC 2413

DSC 2415

DSC 2421

DSC 2429

DSC 2431

DSC 2435

DSC 2464

DSC 2466

DSC 2467

DSC 2472

DSC 2478

DSC 2483

Pr.04 ขนิษฐวดี

เตชิต /ภาพ

1

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลนครนครอุบลฯ ร่วมกับปศุสัตว์ จ.อุบลฯ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ทำหมันสุนัข-แมว ในเขตเทศบาลนครอุบลฯ เพื่อเป็นการควบคุมการขยายพันธุ์ของสัตว์เลี้ยง ซึ่งนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีฯ ได้ออกเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และพบปะพี่น้องประชาชนที่นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ
เปิดรับบริการตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

2

Cr.ภาพ : คุณนพ
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดสด ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดบริเวณอาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) ให้เป็นตลาดสดสะอาด น่าซื้อ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย ,พลอยฐิชาภรณ์ /ภาพ

DSC 2201

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สนง.เทศบาลตำบลสีมามงคล ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ ณ วัดสารพัฒนึก

DSC 2202

DSC 2203

DSC 2204

DSC 2205

DSC 2220

DSC 2221

DSC 2222

DSC 2225

DSC 2229

DSC 2239

DSC 2241

DSC 2244

DSC 2249

DSC 2252

DSC 2253

DSC 2263

DSC 2268

DSC 2270

DSC 2272

DSC 2282

DSC 2308

DSC 2310

DSC 2313

DSC 2315

DSC 2324

DSC 2334

DSC 2338

DSC 2342

DSC 2348

DSC 2350

DSC 2353

DSC 2369

DSC 2371

DSC 2388

#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/เตชิต

1

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ร่วมงานรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคุณความดีของสื่อมวลชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมและเผยแพร่ข่าวสารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ในโอกาสที่ท่านดร.ธนกร ไชยกุล อดีตผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ขอบคุณและอำลาไปรับตำแหน่งใหม่ที่วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา และ
ร่วมต้อนรับผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
คนใหม่ ท่านธวัชชัย พันธ์นิกุล

2

3

 

4

 

5

6

7

 

 

#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/ข่าว ผอ.สมลักษณ์