Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายกรีฑา สพโชค ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 ประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายเฉลิมพล มั่งค้่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนชุมชน พร้อมลงพื้นที่ติดตามสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนบูรพานอก เพื่อนำสภาพปัญหามาแก้ไขปรับปรุงให้ตรงกับความต้องกาของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ต่อไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

25

28

29

31

32

33

34

35

36

37

38

 

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ชาญชัย 
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม) อสม. และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่การดูแลของศูนย์ฯ6 เพื่อถามไถ่ถึงความเป็นอยู่ พร้อมให้กำลังใจและคำแนะนำในการดูแลตนเอง เพื่อให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่ดีขึ้น

2

3

4

5

6

7

8

9

10

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี (ตึกดับเพลิงเทศบาลฯ) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดโครงการ น้อมดวงใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการน้อมดวงใจบริจาคโลหิตฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
ภายในงาน หัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงานเทศบาลนครอุบลฯ อสม. กรรมการชุมชน ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลฯ และผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิตโดยพร้อมเพรียง

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Pr.04 ขนิษฐวดี

พลอยฐิชาภรณ์ ,ชายชัย ,สุวิทย์ ,ศุจินทรา /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที 13 ธันวาคม 2561 ทีมงานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายบริการบริการสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดแจ้ง ประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุพร้อมทั้งจัดกิจกรรมป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุเพื่อสร้างสุข 5 มิติในกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม ชะลอความเสื่อมร่างกายผู้สูงอายุ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Cr.ข้อมูล ภาพ/ คุณทิพวรรณ คุณไวท์
#pr.06 พลอยฐิชาภาณ์ 
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรนครอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุพร้อมทั้งพบปะพูดคุยให้กำลังใจเเละเเนะนำในการดูเเลสุขภาพร่างกาย,การทานอาหารตามหลักโภชนาการเเละวิธีบริหารจิตใจให้สดชื่นเเจ่มใสอยู่เสมอ ณ ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองศาลา ชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาล

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ

ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

Subcategories