Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกฯ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ คอยให้คำแนะนำวิธีการออกกำลังกายเบื้องต้น

2

3

4

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประกอบด้วย นายสุเนตร แก้วอมตวงศ์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการบริหารงาน ประชุมเพื่อพิจรณา(ร่าง)รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2561 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และเหล่ากาชาดอุบลราชธานี  เชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตึกดับเพลิง) เทศบาลนครอุบลราชธานี

คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต คือ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 17 - 70 ปี น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีประวัติเป็นโรคตับอักเสบหรือดีซ่าน ไม่อยู่ในระหว่างทานยาอักเสบในระยะ 7 วันที่ผ่านมา ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ งดบริจาคหลังผ่าตัด คลอดบุตร หรือแท้งลูก 6 เดือน และสตรีไม่อยู่ระหว่างมีประจำเดือนหรือตั้งครรภ์

ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต ดังนี้ 
1. ก่อนบริจาคโลหิต 1–2 วัน ควรดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อให้ร่างกายสดชื่น เลือดไหลเวียนดี 
2. งดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
3. ไม่ควรเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายที่ต้องเสียเหงื่อมากก่อนบริจาคโลหิต 1 วัน
4. รับประทานอาหารก่อนบริจาคโลหิตประมาณ 4 ชั่วโมง
5. นอนหลับพักผ่อนเพียงพอประมาณ 6 ชั่วโมง

หลังการบริจาคโลหิต ควรนั่งพักประมาณ 10-15 นาที รับประทานขนมหรืออาหารว่าง รับประทานอาหารตามปกติ ไม่ควรงดอาหาร โดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ตับ ไข่ ผักใบเขียวและผักที่มีสีเหลือง งดสูบบุหรี่หลังบริจาคโลหิตอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง งดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และถ้าจะดื่มผู้บริจาคโลหิตควรรับประทานอาหารให้มากพอก่อนดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์

สอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร 045-246060 ต่อ 186

#ให้เลือด=ให้ชีวิต
#บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

2

3

Cr.คุณชญานิศา คำภาบุตร
Pr.04 ขนิษฐวดี 
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วย นายประพจน์ พากเพียร ที่ปรึกษานายกฯ(พิเศษ) ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดสารพัฒนึก

2

3

4

5

6

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ประชาชนชาวจังหวัดอุบลฯ และชมรมจักรยานภาคีเครือข่าย ร่วมปั่นจักรยาน ในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดอุบลราชธานี โดย เริ่มเส้นทางจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี มายังลานเทียนทุ่งศรีเมือง และปั่นกลับไปยังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร นำทีมโดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Cr.ภาพ : ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#pr05 สุธีลาพร

Subcategories