Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้เชิญประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารและพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องเป็นการโดยด่วน เพื่อเตรียมการป้องกันและแจ้งเตือน เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำที่อาจจะท่วม เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้ทันเหตุการณ์

2

3

4

5

6

7

8

Cr.ข้อมูล /chaiyong_Joon
ภาพ/คุณสมชาย
Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

DSC 1803

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในงานบุญประจำปีของชาวตลาดโต้รุ่งราชบุตร โดยจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ประกอบการ ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้น

DSC 1804

DSC 1812

DSC 1816

DSC 1820

DSC 1824

DSC 1828

DSC 1830

DSC 1837

DSC 1842

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ และ สุธีลาพร ริพล
#pr05 สุธีลาพร

IMG 0057

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดอบรมตามโครงการทันตสุขภาพดีชีวีมีสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านทันตสุขภาพและโรคทางทันตกรรม พร้อมทั้งการดูแลทันตสุขภาพและสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนำไปสู่สภาวะทันตสุขภาพที่ดี ซึ่งได้รับงบประมาณจากกองทุนงหลักประกันสุขภาพระดับท้องถื่นหรือพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลตระการพืชผล และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

IMG 0058

IMG 0066

IMG 0068

 

IMG 0076

IMG 0087

IMG 0092

IMG 0093

IMG 0095

IMG 0105

IMG 0109

 

IMG 0112

IMG 0117

IMG 0123

IMG 0125

IMG 0127

ข่าว/พลอยฐิชาภรณ์
ภาพ/วัชราภรณ์,พลอยฐิชาภรณ์

 MG 6507

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาล ร่วมแสดงความยินดีกับตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี ในโอกาสเปิดที่ทำการแห่งใหม่ บริเวณถนนวาริน-พิบูล ข้างสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาโดยมีพล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง ผู้บังคับการตำรวจท่องเทียว เป็นประธานพิธีเปิดที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี และได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโมลี เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีสงฆ์ สำหรับสถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี บริการและดูแลนักท่องเที่ยวครอบคลุม 4 จังหวัดคือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญและยโสธร พร้อมมีสายด่วนบริการนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชม. คือ หมายเลข 1155

 MG 6522

 MG 6531

 MG 6533

 MG 6535

 MG 6539

 MG 6540

 

 MG 6542

 MG 6552

 MG 6553

 MG 6560

 MG 6565

 MG 6569

 MG 6573

 MG 6577

 MG 6582

 MG 6585

 MG 6609


ขนิษฐวดี /ข่าว
ชาญชัย /ภาพ

1

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำถังขยะไปไว้ที่จุดอพยพชั่วคราว บริเวณสวนสาธารณะห้วยม่วงและบริเวณถนนชลประทาน-ท่าบ่อ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมและเพื่อความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

2

3

4

ข่าว/พลอยฐิชาภรณ์
ภาพ/คุณวีระชัย