Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 3335

วันที่ 18 สิงหาคม เวลา 15.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการอบรมการใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย หลักสูตรการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 DSC 3336

DSC 3337

 DSC 3338

DSC 3339

DSC 3340

DSC 3341

DSC 3342

DSC 3343

DSC 3344

DSC 3345

DSC 3346

DSC 3347

DSC 3348

DSC 3349

DSC 3350

DSC 3351

DSC 3352

DSC 3353

DSC 3354

DSC 3355

DSC 3357

DSC 3358

DSC 3359

DSC 3360

DSC 3361

DSC 3362

DSC 3363

DSC 3364

DSC 3365

DSC 3369

DSC 3370

DSC 3371

DSC 3373

DSC 3388

DSC 3393

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ

ข่าว : วิภารัตน์ ชัยชนะ

 MG 8067

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายประชา กิจตรงศิริ , นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมรับมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากสายการบินไทย จำนวน 300 ชุด ณ จุดอพยพข้างปั้มน้ำมัน ปตท. สะพานใหม่

 MG 8068

 MG 8069

 MG 8081

 MG 8082

 MG 8083

 MG 8093

 MG 8098

 MG 8102

 MG 8106

 MG 8107

 MG 8109

 MG 8122

 MG 8123

 MG 8127

 MG 8143

 MG 8147

ภาพ : ภัททิยาภรณ์ / ชาญชัย
ข่าว : วิภารัตน์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครอุบลราชธานี

S 76103729

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ขนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พบปะ ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิคห้วยม่วง เพื่อให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมและเป็นการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกันโดยการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง อายุยืนยาว ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุวัดป่าแสนอุดม

S 76103730

S 76103731

S 76103732

S 76103732

S 76103733

S 76103734

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

DSC 3312

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม "ปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่เบ่งบานในงานของพ่อ" จำนวน 12,000 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ วัดไชยมงคล

DSC 3313

DSC 3314

DSC 3315

DSC 3316

DSC 3322

DSC 3325

DSC 3328

DSC 3332

DSC 3333

DSC 3334

DSC 3337

ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ

DSC 2429

วันที่ 10 สิงหาคม เวลา 10.00 น. ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งได้พิจารณาญัตติสำคัญ คือ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในการประชุมดังกล่าว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี มีมติไม่เห็นชอบ จำนวน 19 เสียง

DSC 2430

DSC 2432

DSC 2433

DSC 2434

DSC 2435

DSC 2436

DSC 2437

DSC 2438

DSC 2439

DSC 2440

DSC 2441

DSC 2442

DSC 2443

DSC 2444

DSC 2447

DSC 2449

DSC 2451

DSC 2454

DSC 2456

DSC 2457

DSC 2459

DSC 2461

DSC 2463

DSC 2466

DSC 2469

DSC 2471

DSC 2476

DSC 2478

DSC 2479

DSC 2480

DSC 2482

DSC 2484

DSC 2487

DSC 2489

DSC 2491

DSC 2494

DSC 2496

DSC 2497

DSC 2497

DSC 2499

DSC 2502

DSC 2507

DSC 2509

DSC 2515

DSC 2517

DSC 2518

DSC 2520

DSC 2529

DSC 2531

DSC 2532

DSC 2533

DSC 2535

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ , สุวิทย์ พบลาภ

ข่าว : วิภารัตน์ ชัยชนะ