Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 2429

วันที่ 10 สิงหาคม เวลา 10.00 น. ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งได้พิจารณาญัตติสำคัญ คือ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในการประชุมดังกล่าว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี มีมติไม่เห็นชอบ จำนวน 19 เสียง

DSC 2430

DSC 2432

DSC 2433

DSC 2434

DSC 2435

DSC 2436

DSC 2437

DSC 2438

DSC 2439

DSC 2440

DSC 2441

DSC 2442

DSC 2443

DSC 2444

DSC 2447

DSC 2449

DSC 2451

DSC 2454

DSC 2456

DSC 2457

DSC 2459

DSC 2461

DSC 2463

DSC 2466

DSC 2469

DSC 2471

DSC 2476

DSC 2478

DSC 2479

DSC 2480

DSC 2482

DSC 2484

DSC 2487

DSC 2489

DSC 2491

DSC 2494

DSC 2496

DSC 2497

DSC 2497

DSC 2499

DSC 2502

DSC 2507

DSC 2509

DSC 2515

DSC 2517

DSC 2518

DSC 2520

DSC 2529

DSC 2531

DSC 2532

DSC 2533

DSC 2535

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ , สุวิทย์ พบลาภ

ข่าว : วิภารัตน์ ชัยชนะ

IMG 0001

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม"โครงการอบรมเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 4" ณ ห้องประชุม โรงเรียนปทุมวิทยากร โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพระครูปลัดกรุงศรี จารุภาณี เจ้าอาวาสวัดบ้านดอนชี เป็นวิทยากร

 IMG 0011

IMG 0006

IMG 0007

IMG 0008

IMG 0009

IMG 0010

IMG 0013

IMG 0014

IMG 0017

IMG 0018

IMG 0021

IMG 0022

IMG 0023

IMG 0024

IMG 0025

IMG 0027

IMG 0028

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
#pr05 สุธีลาพร

 MG 7237

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

 MG 7238

 MG 7239

 MG 7242

 MG 7246

 MG 7247

 MG 7250

 MG 7251

 MG 7252

 MG 7267

 MG 7269

 MG 7272

 MG 7276

Cr.ภาพ/ชาญชัย

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

1

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกฯ หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับทีมสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยตรวจสุขภาพภาคีเครือข่ายเพื่อนนครอุบลราชธานี เพื่อมอบยาสามัญประจำบ้าน ตรวจสุขภาพทั่วไปและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ทางลงหาดวัดใต้ ,ชุมชน รร.เทศบาลบูรพา 1 ,ชุมชนวัดเลียบ 2 และลงเรือเพื่อตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่และให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถเดินทางออกมาได้ ณ ซอยสุริยาตร์ 1/1

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Pr.06พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ /สมชาย, ชาญชัย, วัชราภรณ์ ทีมฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครอุบลราชธานี

5

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ มอบหมายสำนักการช่าง เร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้สัญจรไป-มา ถนนพนมช่วงเลียบแม่น้ำมูล เนื่องจากแม่น้ำมูลหนุนน้ำในบุ่งกาแซว ทำให้บริเวณถนนดังกล่าวน้ำท่วมขัง จึงได้แก้ไขโดยจัดทำทางเบี่ยงให้สามารถเดินทางสัญจรได้ จึงขอให้ผู้สัญจรใช้ความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดได้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

4

1

2

3

 

6

ภาพ/ข่าว : หน.ศรัณย์ ทีมงานสำนักการช่าง

#pr05 สุธีลาพร