Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม “ตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นพุทธบูชา” พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และ สร้างความปรองดอง ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง

2

3

4

5

6

 

Cr.ภาพ :ขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านค่ะ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ถนนราชบุตร (บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลอุบล) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกฯ เป็นประธานใน “พิธีเปิดการแข่งขันจักรยานล้อเดียว” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้ฝึกทักษะเพื่อพัฒนาไปสู่การแข่งขันระดับที่สูงขึ้นต่อไป

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ

#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงานเทศบาล พุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์สามัคคี ทุกวันพระใหญ่ ”ณ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Cr.ภาพ/คุณไวท์

pr.06 พลอยฐิชาภรณ์ 
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2561 พร้อมถวายภัตตาหารเพลให้กับพระสงฆ์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนการบริหารงาน บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบล และผู้ประกอบการในตลาดอาหารโต้รุ่ง (ตลาด 6) เพื่อความเป็นสิริมงคล

2

3

4

5

6

7

8

9

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” จังหวัดอุบลราชธานี โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ณ หอประชุมประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธาน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

Subcategories