Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 17.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรดน้ำขอพร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยในงานมีตัวแทนผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ลูกหลานชาวอุบลฯ ได้รดน้ำขอพร และอวยพร เนื่องในวันปีใหม่ไทย(วันสงกรานต์) ณ บริเวณหน้าลานเทียนทุ่งศรีเมือง

2

3

4

5

6

7

8

9

ภาพ : ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
ข่าว #pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณถนนดอกไม้และสายน้ำ ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ถนนดอกไม้และสายน้ำ เทศบาลนครอุบลฯ โดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งให้ความร่วมมือใน ารแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค มาร่วมในพิธี ซึ่งเป็นสีสันในการจัดงานในปีนี้เป็นอย่างมากและในงานยังมีการจำหน่ายอาหารในเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน ครั้งที่ 21 ขึ้นในบริเวณถนนหน้าศาลหลักเมืองอีกด้วย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ภาพ : ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

ข่าว #pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้างสุนีย์ทาวเวอร์ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมงานวันผู้สูงอายุ และวันครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 "ภายใต้แนวคิด เตรียมความพร้อม คนทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง" จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

 MG 2345

 MG 2346

 MG 2350

 MG 2351

 MG 2352

 MG 2354

 MG 2355

 MG 2361

 MG 2363

 MG 2370

 MG 2379

 MG 2380

 MG 2387

 MG 2391

 MG 2400

 MG 2402

 MG 2411

 MG 2412

Pr.04 ขนิษฐวดี 
ชายชัย /ภาพ

1

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกันรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย(วันสงกรานต์) ณ บริเวณด้านข้างศาลหลักเมือง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ภาพ : ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#pr05 สุธีลาพร

 MG 2136

วันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 06.00 น.ณ ถนนสายวัฒนธรรม (หลังวัดหลวง )นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี และกลุ่มนักปั่นจักรยาน ชมรมคนรักสุภาพ หน่วยงานภาคีเครือข่ายและพี่น้องชาวอุบลฯ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และร่วมปั่นจักรยานรณรงค์สงกรานต์วิถีไทย ต้านเหล้า ปลอดบุหรี่ ลดอุบัติเหตุ บริเวณรอบเขตเทศบาลนครอุบลฯ ระยะทาง 22 กิโลเมตร

 MG 2137

 MG 2138

 MG 2140

 MG 2145

 MG 2158

 MG 2163

 MG 2173

 MG 2184

 MG 2187

 MG 2196

 MG 2202

 MG 2206

 MG 2219

 MG 2223

 MG 2234

 MG 2236

 MG 2243

 MG 2248

 MG 2256

 MG 2260

 MG 2273

 MG 2278

 MG 2280

 MG 2295

 MG 2333

 MG 2341

IMG 3864

IMG 3867

IMG 3887

IMG 3952

IMG 3965

IMG 3998

IMG 4005

IMG 4033

IMG 4061

IMG 4076

IMG 4111

IMG 4119

IMG 4134

IMG 4146

IMG 4155

IMG 4174

IMG 4199

IMG 4215

IMG 4239

IMG 4250

IMG 4270

IMG 4274

IMG 4287

IMG 4294

IMG 4297

IMG 4299

IMG 4301

IMG 4304

IMG 4308

IMG 4309

IMG 4323

IMG 4324

Pr.04 ขนิษฐวดี

ขนิษฐวดี ,เตชิต,วิภารัตน์ /ภาพ