Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 0138

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

 MG 0139

 MG 0140

 MG 0141

 MG 0142

 MG 0144

 MG 0151

 MG 0154

 MG 0155

 MG 0166

 MG 0169

 MG 0171

 MG 0187

 MG 0190

 MG 0193

 MG 0195

 MG 0196

 MG 0212

 MG 0215

 Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/ชาญชัย

1

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 08.09 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึ้นประดิษฐานที่แท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 6 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยท่านพลตรีธเนศ  วงศ์ชะอุ่ม ผู้บังคับบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 และผู้บังคับบัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และข้าราชกองพลทหารราบที่ 6 หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Cr.ภาพ ข่าว /พลอยฐิชาภรณ์

1

วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ปลอดโรค ปลอดภัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของระเบียบกฏหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค และความรู้ในการเลือกบริโภคสินค้า และควรหลีกเลี่ยงบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะกรรมการสมาคมเพื่อนผู้บริโภคจังหวัดอุบลราชธานี และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.ผ่านชุมชนสำนักงานขนส่งอุบลราชธานีร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมดอนเจ้าปู่ทองแดง ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 5 ดอนเจ้าปู่ทองแดง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

1

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง)ร่วมกับพี่น้องชาวอสม. ออกรณรงค์ทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขดอนเจ้าปู่ทองแดงและบริเวณใกล้เคียงเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด น่าอยู่ และเป็นแบบอย่างในเรื่องของความสะอาดในชุมชน และหน่วยงานด้วย

2

3

4

5

6

7

8

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/คุณโบว์

4

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี รับโล่รางวัล "STOP DRINK AWARD 2017" สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า 2560 เนื่องจากเทศบาลนครอุบลจัดงาน "ถนนดอกไม้และสายน้ำ" ปลอดภัยปลอดเหล้า ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายและสร้างรูปธรรมพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย (zoning) ในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม llโรงแรม Amari airport

1

2

3

5

Cr.หนิง@รัชนี ,สุธีลาพร