Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ออกเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุตามบ้านในพื้นที่ศูนย์ฯบริการสาธารณสุข 2 (วัดหนองบัว) โดยได้มอบผ้าห่ม และแผ่นชาร์ทการให้คำแนะนำในการออกกำลังกายและกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และญาติที่ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ให้เข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ จำนวน 3 ราย

2

3

4

5

6


Cr.ข่าว/พลอยฐิชาภรณ์
ภาพ/ชาญชัย

DSC 8550

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมและสรุปความคืบหน้าการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 4-9 กรกฎาคม ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป

ซึ่งในปีนี้จัดให้มีกิจกรรมพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตร การประกวดต้นเทียนพรรษา ประกวดนางงามเทียนพรรษา การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการจัดนิทรรศการพระพุทธศาสนา(พุทธประวัติ)

DSC 8551

DSC 8552

DSC 8553

DSC 8554

DSC 8557

DSC 8561

DSC 8564

DSC 8568

DSC 8569

ภาพ/ข่าว : วิภารัตน์ ชัยชนะ

1

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชุมชน เขตเลือกตั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุบลราชธานี ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) เพื่อร่วมประชุมกับตัวแทนชุมชนให้แนวทางการพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดี

2

3

4

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ และคุณทราย

IMG 5059

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี พบปะผู้เข้าอบรมโครงการควบคุมอันตรายของโรคที่เกิดจากพิษขยะในบ้านพักอาศัย เพื่อให้มีสุขลักษณะที่ดี พร้อมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไป

IMG 5060

IMG 5062

IMG 5063

IMG 5064

IMG 5067

IMG 5068

IMG 5069

IMG 5070

IMG 5071

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล และ จิราภรณ์ บัวโรย(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

IMG 5045

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการภัยร้ายใกล้ตัวกับโรคมะเร็ง” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีให้ห่างจากการเกิดโรคมะเร็ง ณ วัดบูรพาราม

IMG 5046

IMG 5051

IMG 5052

IMG 5052

IMG 5053

IMG 5055

IMG 5057

IMG 5059

 

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล และ จิราภรณ์ บัวโรย(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)