Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.55 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ โดยเดอะอีสานเรคคอร์ด เว็บไซต์ข่าวสารด้านวิถีชีวิตชาวอีสาน ได้จัดโครงการอบรมนักข่าวภาคอีสานขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนข่าวให้กับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ และเพื่อสร้างเครือข่ายนักข่าวพลเมืองในภาคอีสาน ตลอดจนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของภาคอีสานจากหลายมุมมองให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีแนวทางหลักในการจัดงานเพื่อเน้นศึกษาเรียนรู้และถ่ายทอดเรื่องราวออกสู่สังคมจากการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ห้อง VIP3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์

2

3

4

5

6

7

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ข้อมูล/ภาพ ชาญชัย

 MG 2791

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม(วัดป่าใหญ่) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ภายในงานมีการแสดงความสามารถของนักเรียนชั้นปฐมวัย เล่นเกมส์รับรางวัล

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย /ภาพ

1

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ชาญชัย

IMG1

วันที่ 9 มกราคม 2561 เชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง ภายในงานพบกับซุ้มกิจกรรมการละเล่นสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนกิจกรรมเล่นเกมส์รับของรางวัลจากซุ้มของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ กิจกรรมเด็กรุ่นใหม่ ร่วมใจ ป้องกันอัคคีภัยสวนสนุกประตูลมยางปาเป้า นิทรรศการลดการใช้พลังงาน ประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ สนุกสนานกับความบันเทิงบนเวทีกลาง และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถและร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ของรับรางวัลมากมาย บริการอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน

Pr.04 ขนิษฐวดี

1

วันที่ 5 มกราคม 2561 นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าสอบคัดเลือกแข่งขันคนเก่งในท้องถิ่น ระดับจังหวัด จำนวน130 คน ณ ห้องประชุมครองขวัญรร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

ภาพ/ข่าว ดร.ศศิกาญจน์ โพธิ์ลังกา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
#pr01 ภัททิยาภรณ์