Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 0824

วันที่ 21 กันยายนน 2560 เวลา 16.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีเททองนำฤกษ์หล่อพระบูชา “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” เพื่อเป็นการบวงสรวงอัญเชิญเทพเทวดาทั้งหลายมาเป็นสักขีพยานในการเททองหล่อพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง และเพื่อขอขมา ขออนุญาตหล่อรูปเหมือนองค์พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง

 MG 0806

 MG 0807

 MG 0808

 MG 0810

 MG 0814

 MG 0815

 MG 0816

 MG 0817

 MG 0820

 MG 0821

 MG 0828

 MG 0830

 MG 0836

 MG 0839

ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05

3

วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตการดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง) เพื่อให้กำลังใจ ให้คำแนะนำการบำบัดดูแลรักษาสุขภาพ และสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อดำรงชีวิตที่ดีต่อไป

1

2

4

5

6

7

8

9

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ และ สุธีลาพร
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ของวันนี้ ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีบวงสรวงภาพยนตร์ "The Sound of E-san Mandolin" "วิมานพิณ" (ชื่อไทยชั่วคราว) ซึ่งกระทำเพื่อเป็นการขอขมาสถานที่ๆจะไปทำการถ่ายทำ และบวงสรวงขอพรเพื่อให้ผู้ร่วมพิธีมีแต่ความสุข ความเจริญ ความรุ่งเรือง มีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งๆขึ้นไป

2

3

4

5

6

7

8

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ และ สุธีลาพร

#pr05 สุธีลาพร

5

วันที่ 21 กันนายน 2560 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันควบคุมโรคร่วมกับ งานส่งเสริมสุขภาพ และคณะอสม.ในพื้นที่ ออกรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ(ไข้เลือดออก ไวรัสซิก้า ไข้ปวดข้อยุงลาย) ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
-แจกแผ่นพับความรู้
-ใส่ทรายฆ่าลูกน้ำยุงลาย
-ใส่ปลากินลูกน้ำยุงลาย(จากบ่อเลี้ยงหน้าห้องงานป้องกันโรค)
-รับคำร้องพ่นหมอกควัน
เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

1

2

3

4

ข้อมูล/คุณฉมาพร ศิริมงคล

ภาพ /คุณวศิน อยู่จำรัส

 MG 0464

วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 ประจำปี 2560 เพื่อยกระดับคุณภาพ มาตรฐานและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม ผ้าทอมือ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จึงเป็นโอกาสของจังหวัดยโสธร และกลุ่มจังหวัดที่จะต้องพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมช่องทางการตลาด ผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดสู่สากล และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมที่ได้ผ่านการพัฒนา นำเสนอผ่านนิทรรศการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าไหมแปรรูป รวมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มผู้ประกอบการ ณ เวทีกลางการจัดงานบริเวณหน้าศาลากลาง จ.อุบลราชธานี (หลังเก่า)

 MG 0465

 MG 0471

 MG 0473

 MG 0477

 MG 0481

 MG 0482

 MG 0487

 MG 0489

 MG 0490

 MG 0492

 MG 0493

 MG 0499

 MG 0503

 MG 0506

 MG 0509

 MG 0510

 MG 0516

 MG 0523

 MG 0530

 MG 0532

 MG 0537

 MG 0540

 MG 0542

 MG 0545

 MG 0555

 MG 0558

 MG 0561

ข่าว /พลอยฐิชาภรณ์

ภาพ/ชาญชัย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน