Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 29 ธ.ค.2560 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ทหารจาก มทบ.ที่ 22 ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ล้างตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) ต่อเนื่อง หลังจากที่เทศบาลได้มีการดำเนินการทำความสะอาดในครั้งก่อน เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย์ มาร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ล้างตลาดสดเทศบาล 3 พร้อมเยี่ยมชมและพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาล 3 รวมทั้งให้กำลังใจแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/ชาญชัย ,เตชิต

1

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด เทศบาลนครอุบลราชธานี หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดงานประจำปีและงานกาชาด ประจำปี 2561 รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม☀️

โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การออกร้านกาชาดจังหวัดอุบลฯ การจัดร้านนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าจากชุมชน สินค้าพื้นเมือง การประกวดนางสาวอุบลราชธานี ประกวดร้องเพลง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านท้องถิ่น และคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกคืน????

ในการนี้เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ออกร้านนิทรรศการเทศบาลนครอุบลราชธานี แนะนำกิจกรรมทำบุญไหว้พระ 9 วัด ????????????กราบพระแก้วคู่เมืองอุบลฯและแนะนำที่กินที่เที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี บริการนวดแผนไทย เป็นต้น

เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขอเชิญชวนเที่ยวงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 “รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม” ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 7 มกราคม2561 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า)

2

3

Cr.ภาพ Jibjob
Pr.04 ขนิษฐวดี

DSC 8720

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เนื่องในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม - 7 มกราคม 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลาง(หลังเก่า)

DSC 8722

DSC 8724

DSC 8724

DSC 8727

DSC 8729

DSC 8740

DSC 8745

DSC 8750

DSC 8751

DSC 8755

DSC 8766

DSC 8768

DSC 8772

Pr.04 ขนิษฐวดี
เตชิต /ภาพ

IMG 0541

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 พร้อมด้วยหัวหน้าบริหารงาน พนักงานครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 (ปีจอ) และเพื่อความเป็นศิริมงคลกับทุกท่านและครอบครัว

IMG 0542

IMG 0547

IMG 0550

IMG 0555

IMG 0558

IMG 0563

IMG 0571

IMG 0575

IMG 0577

IMG 0580

IMG 0585

IMG 0587

IMG 0589

IMG 0591

IMG 0597

IMG 0601

IMG 0607

IMG 0612

IMG 0614

IMG 0620

IMG 0623

IMG 0633

IMG 0634

IMG 0639

IMG 0642

#pr.06 
cr.ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์

 MG 0880

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกรัฐมนตรีนครอุบลฯ ประธานพิธีเปิดการอบรม “การใช้สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะชีวิต”ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครอุบลราชธานี กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ สื่อการเรียนรู้สุขภาวะและเผยแพร่ องค์ความรู้แก่กลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครประจำชุมชน พนักงานเทศบาล และผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นแกนนำเผยแพร่องค์ความรู้สุขภาวะสู่กลุ่มเป้าหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

 MG 00881

 MG 0882

 MG 0883

 MG 0884

 MG 0885

 MG 0887

 MG 0888

 MG 0889

 MG 0893

  MG 0894

  MG 0897

  MG 0902

  MG 0906

  MG 0908

  MG 0912

  MG 0913

  MG 0914

  MG 0915

 MG 0917

 MG 0958

 MG 0961

 MG 0967

 MG 0971

 MG 0972

 MG 0975

 MG 0983

 MG 0988

 MG 0992

 MG 1001

 MG 1007

 MG 1012

 MG 1018

 MG 1021

 MG 1024

 MG 1045

 MG 1052

 MG 1056

 MG 1068

 MG 1084

 MG 1086

 MG 1090

 MG 1094

 MG 1100

 MG 1106

 MG 1111

 MG 1118

 MG 1021

 MG 1024

 MG 1045

 MG 1146

 MG 1150

 MG 1159

 MG 1163

 MG 1170

 MG 1172

 MG 1177

 MG 1181

 MG 1182

 MG 1185

 MG 1186

 MG 1190

 MG 1209

 MG 1214

 MG 1220

 MG 1230

 MG 1232

 MG 1235

 MG 1240

 MG 1253

 MG 1254

 MG 1258

 MG 1260

 MG 1266

 MG 1271

 MG 1276

 MG 1284

 MG 1286

 MG 1294

 MG 1297

 MG 1305

 MG 1306

 MG 1307

 MG 1322

 MG 1338

 MG 1339

 MG 1341

 MG 1349

pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
cr.ภาพ/ชาญชัย ,สุวิทย์ , เตชิต