Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมโครงการศาสตร์พระราชา นำกีฬาพัฒนาคุณค่าเยาวชนห่างไกลบุหรี่
ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

2

3

Pr.04 ขนิษฐวดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

DSC 4869 

วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 ครั้งที่3/2560 ประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธ์ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 7 ในรอบเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2560 และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ทำงาน ของกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมสุนีย์แกรนด์

 DSC 4870

DSC 4876

DSC 4879

DSC 4880

DSC 4883

DSC 4884

DSC 4886

DSC 4894

DSC 4901

DSC 4907

DSC 4920

DSC 4930

DSC 4933

DSC 4938

Pr.06

Cr.ข่าว/พลอยฐิชาภรณ์

ภาพ/ สุวิทย์

 MG 0824

วันที่ 21 กันยายนน 2560 เวลา 16.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีเททองนำฤกษ์หล่อพระบูชา “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” เพื่อเป็นการบวงสรวงอัญเชิญเทพเทวดาทั้งหลายมาเป็นสักขีพยานในการเททองหล่อพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง และเพื่อขอขมา ขออนุญาตหล่อรูปเหมือนองค์พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง

 MG 0806

 MG 0807

 MG 0808

 MG 0810

 MG 0814

 MG 0815

 MG 0816

 MG 0817

 MG 0820

 MG 0821

 MG 0828

 MG 0830

 MG 0836

 MG 0839

ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05

IMG 2835

วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน กิจกรรมวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรักวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองอย่างง่าย ส่งเสริมทักษะการคิด การสืบค้นและแสวงหาความรู้ ฝึกให้เด็กช่างสังเกต ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นวิทยากรตามฐานกิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายคืิอนักเรียนชั้นระดับอนุบาลชั้นปีที่ 1- 3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

IMG 2836

IMG 2839

IMG 2841

IMG 2854

IMG 2857

IMG 2860

IMG 2872

IMG 2876

IMG 2878

IMG 2881

IMG 2888

IMG 2890

IMG 2894

IMG 2898

IMG 2901

IMG 2905

IMG 2906

IMG 2911

IMG 2927

IMG 2930

IMG 2939

IMG 2958

IMG 2965

IMG 2969

IMG 2972

IMG 2973

IMG 2974

IMG 2991

IMG 2999

IMG 3006

IMG 3010

IMG 3011

Pr.04
ขนิษฐวดี ข่าว /ภาพ

3

วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตการดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง) เพื่อให้กำลังใจ ให้คำแนะนำการบำบัดดูแลรักษาสุขภาพ และสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อดำรงชีวิตที่ดีต่อไป

1

2

4

5

6

7

8

9

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ และ สุธีลาพร
#pr05 สุธีลาพร