Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 2 กันยายน 2560 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลที่ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว ปี 2560 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ คว้ารางวัลลำดับที่ 13 ระดับประเทศ

2

3

4

Cr.ประชาสัมพันธ์บูรพาอุบล
Pr.04 ขนิษฐวดี

1

วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 08.20 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี ร่วมเป็นเกียรติในงาน Big Cleaning Day ณ หอประวัติศาสตร์อุบลราชธานีศรีวนาลัย (อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หลังเดิม)

2

3

4

5

Cr.ภาพ : K.นพ
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี รุ่นที่ 2 พร้อมมอบเสื้อยืดรณรงค์ปั่นจักรยานให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มีเกียรติ นักปั่นจักรยาน และนักเรียนที่ปั่นจักรยานมาโรงเรียนเป็นประจำ

2

3

4

5

6

7

8

9

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ และ สุธีลาพร ริพล
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 1 กันยายน 2560 นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ (ประธานชมรมบาสเกตบอลจังหวัดอุบลฯ ) แถลงข่าว การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ Thai basketball league 2017 รอบชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะทำการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2560 ณ โรงยิมส์นิเซี่ยม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

2

3

4

ภาพ/ข่าว : K.นพ
#pr05 สุธีลาพร

DSC 4190

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ "พลังมิตรภาพบำบัด สุขจากการให้" ร่วมกับ อาจารย์สายชล ศรทัตต์ ชมรมเพื่อนมะเร็งไทย ,ศาสตราจารย์นายแพทย์อิศรางค์ นุชประยูร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ในโครงการรวมพลังเครือข่ายมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปี 2560 ณ โรงแรมลายทอง ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

DSC 4191

DSC 4192

DSC 4193

DSC 4202

DSC 4209

DSC 4210

ภาพ/ข่าว ขนิษฐวดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน