Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีพระครูปลัดบัณฑิต อินทเมธี (องค์ม่อน ธรรมะอารมณ์ดี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดสังข์กระจายวรวิหาร กทม. เมตตามาเป็นพระวิทยากรบรรยาย เรื่องการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ธรรมะเสริมสร้างสามัคคีในองค์กร และการพัฒนาคุณภาพชีวิต และนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี บรรยายเรื่องการทำงานอย่างมีความสุข สำหรับกลุ่มเป้าหมายคือ พนักงานในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Cr.ภาพ ผอ.สุจิตรา ,หน.ภัททิยาภรณ์,ชาญชัย,เตชิน
Pr.04 ขนิษฐวดี

80

วันที่ 16 ธค. 60 เวลา 05.30 น. ณ ศาลหลักเมืองอุบลฯ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ภาคีเครือข่าย นักปั่นจักรยานและผู้รักสุขภาพทุกท่าน ร่วมกิจกรรม"นครอุบลชวนปั่นส่งท้ายปี  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ เป็นการปั่นเพื่อ 1.สุขภาพ 2.ดอก(หญ้า) 3.สะพาน 4.มิตรภาพ"  โดยทีมนักปั่นทีมขาอ่อน ปั่นรอบสวนฯทุ่งศรีเมือง และทีมขาโหด ขาแรง ไปกลับ 52 กม. ข้าม 3 สะพาน พาปั่นฟินฟินชมความงามธรรมชาติ และพาชมดอกกระดุมเงิน สนามหนองหญ้าม้า ต.คำขวาง และดอกกระดุมทอง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ ได้สุขภาพ ได้เที่ยว ได้เพื่อน ได้ใจ ได้ฟิน ร่วมส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และลดการใช้พลังงานที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ในนามเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมฯ
1.เทศบาลนครอุบล/ผู้ประสานงานหลัก/อาหารเช้า/อาหารว่างและเครื่องดื่ม/รถ 199/รถ ปชส./เทศกิจ/รถ Ambulance พร้อม จนท.ปฐมพยาบาล 
2.ททท. /น้ำส้มเกร็มหิมะ 500 ถ้วย เอกสารแนะนำการท่องเที่ยว
3.ธ.ออมสิน ภาค 12 /น้ำดื่มตลอดงาน
4.กิจตรงยามาฮ่า/น้ำดื่มตลอดงาน/รถกระบะ ปิดท้าย เก็บ จกย.
5.สภ.วาริน/นำขบวน.เส้นทางจราจร
6.สนง.วาริน/ท่าย นอภ.นำทีมนักปั่นฯร่วม
7.มทบ.22/อนุเคราะห์ สถานทีปั่นผ่าน/ทุ่งกระดุมเงิน
8.ธกส./น้ำดื่มตลอดงาน
9.รพ.สรรพสิทธิประสงค์/สปอร์ตโฆษณา/รถ EMS พร้อม จนท.
10.อบจ.อุบลฯ/ทีม 1669 สาธิต CPR เบื้องต้น
11.มูลนิธิสว่างฯ/Moterlance ตามขบวน
12.องกรงดเหล้า จ.อุบล/รถกระบะปิดท้ายเก็บจักรยาน
13.อบต.โนนผึ้ง/ผบ.พนักงาน/ปชช.ร่วมปั่นต้อนรับ/สถานที่ทุ่งกระดุมทอง/น้ำดื่ม 
14.นักปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพทุกชมรม และภาคีเครือข่าย

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

81

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

cr.ภาพ/ขอบคุณเจ้าของภาพทุกภาพ

1

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (Cg) ลงพื้นที่เพื่อออกเยี่ยมและประเมินผู้สูงอายุ ที่ต้องการดูแลระยะยาว ในภาวะพึ่งพิง อย่างต่อเนื่อง

2

3

4

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ข้อมูล,ภาพ/คุณเสมอแข

1

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. เนื่องจากทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ดำเนินการพัฒนาทุ่งศรีเมืองโดยได้ทำการขุดลอกคลองทุ่งศรีเมือง เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามมากยิ่งขึ้น และได้นำเศษดิน เศษโคลน เศษวัสดุ ขนย้ายไปทิ้งบริเวณสวน 11 ไร่ จึงส่งผลให้มีเศษดิน เศษโคลน ตกหล่นตามเส้นทางขนย้าย (ถนนศรีณรงค์ ถนนพโลรังฤทธิ์ ถนนบูรพานอก ) จึงทำให้พี่น้องไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

ด้วยห่วงใยในความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี จึงเร่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯและเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด เก็บกวาดเศษดิน เศษโคลน เศษวัสดุ ตามเส้นทางขนย้ายดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจคอยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ตลอดจนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชน

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/ขนิษฐวดี ,ชาญชัย ,วัชราภรณ์

1

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ดำเนินการลอกคลอง และทำความสะอาด ณ คลองรอบทุ่งศรีเมือง ด้วยความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาบ้านเมืองของเราให้น่าอยู่ยิ่งๆขึ้น

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Cr.ภาพ : ชาญชัย สวัสดี

#pr05 สุธีลาพร