Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 4526 resize

วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 4 (อสม.เขต4) พร้อมด้วยนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ซึ่งได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ให้สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ตามบทบาท และสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน (ยุค 4.00 )ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

DSC 4527 resize

DSC 4528 resize

DSC 4529 resize

DSC 4531 resize

DSC 4535 resize

DSC 4545 resize

DSC 4546 resize

DSC 4547 resize

DSC 4550 resize

DSC 4562 resize

DSC 4564 resize

DSC 4572 resize

DSC 4573 resize

DSC 4575 resize

DSC 4581 resize

DSC 4582 resize

DSC 4584 resize

DSC 4585 resize

DSC 4586 resize

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

1

วันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นักปั่นจักรยาน(ทีมเสือนครอุบล ) รอรับนักปั่นจักรยานที่ปั่นมาจาก อ.ตระการพืชผล กว่า 200 คน ณ แยกวนารมย์ เพื่อนำข้าวสารไปมอบให้ครัวหลวง กรุงเทพมหานครโดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ มารับมอบข้าวสาร จำนวน 4 ตัน จาก 4 อำเภอ(อ.ตระการ อ.เขมราฐ อ.พนา อ.ตระการพืชผล)

และในวันที่ 14 กย.60 เวลา 12.00 น.ณ ศาลาจตุรมุขทุ่งศรีเมือง โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ เป็นประธานส่งมอบข้าวสารจำนวน 10 ตัน เพื่อเดินทางไปมอบให้กับครัวหลวง โดยนักปั่น จำนวน 56 คน จะเดินทางปั่นในระหว่างวันที่14-19 กย.60 เพื่อนำไปส่งมอบให้กับครัวหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประกอบอาหารในการเลี้ยงประชาชนที่เข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความไว้อาลัยแด่พระองค์ท่าน

จัดโดย สมาคมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลฯ สภาอุตสาหกรรมอุบล เทศบาลนครอุบล ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ และนักปั่นจักรยานจังหวัดอุบลฯ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Cr.ข้อมูล ,ภาพ/คุณหนิง(รัชนี)

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

IMG 2090

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีเ ปิดการอบรมเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่4 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทั้งร่างกายและจิดใจ พร้อมมอบแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุที่ผ่านการตรวจคัดกรองสายตาภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพดวงตาผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม โรงเรียนปทุมวิทยากร

IMG 2091

IMG 2094

IMG 2099

IMG 2105

IMG 2121

IMG 2129

IMG 2133

IMG 2134

IMG 2137

IMG 2144

IMG 2159

IMG 2162

IMG 2164

IMG 2173

IMG 2188

IMG 2189

IMG 2190

ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

DSC 0001

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล ประธานมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมการส่งเสริมสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ ในระหว่างวันที่ 4 - 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

DSC 0002

DSC 0003

DSC 0004

DSC 0005

DSC 0006

DSC 0007

DSC 0008

DSC 0009

DSC 0011

DSC 0014

DSC 0019

DSC 0020

DSC 0021

DSC 0023

DSC 0024

DSC 0025

DSC 0026

DSC 0027

DSC 0028

DSC 0029

DSC 0030

DSC 0032

DSC 0033

DSC 0034

DSC 0035

DSC 0037

DSC 0039

DSC 0040

DSC 0042

DSC 0048

DSC 0049

DSC 0053

ขนิษฐวดี /ข่าว
ชาญชัย /ภาพ

DSC 0002

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมครองขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนและคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครอุบลฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ภายใต้กรอบความคิด เรื่อง "เมืองน่าอยู่สำหรับเด็ก เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กที่มุ่งขจัดพื้นที่ร้าย ด้วยการขยายพื้นที่ดี" โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศุภชัย ไตรไทยธีระ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรอบรมฯและแนะนำเกณฑ์วิธีกรคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชน

DSC 0007

DSC 0012

DSC 0018

DSC 0016

DSC 0018

DSC 0026

DSC 0028

DSC 0032

DSC 0034

DSC 0036

DSC 0037

ขนิษฐวดี /ข่าว

ชาญชัย /ภาพ