Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 7 กันยายน 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ3 (พโลชัย) และอสม. ร่วมออกเยี่ยมยามถามข่าว สารทุกข์สุขดิบของพี่น้องในเขตเทศบาล ทั้งผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

2

9

3

4

5

6

7

8

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ และ สุธีลาพร ริพล

#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุที่ผ่านการตรวจคัดกรองสายตาจากโครงการส่งเสริมสุขภาพดวงตาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เขต3) และพบปะผู้เข้าอบรมเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่4) รุ่นที่3

2

3

4

5

ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปทุมทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมงานแถลงข่าวการประมูลทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 9 หมวด กม การงานเจริญดี มั่งมีด้วยเลขสวย (ซึ่งเลขไฮไลท์ คือ กม 9999 ที่มีการสู้การประมูลสูงสุดของทุกครั้ง) จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16 และ 17 กันยายน 2560 นี้

2

4

5

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ และ สุธีลาพร ริพล

#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 11.40 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมสัมมนาโครงการส่งเสริมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ รุ่นที่3 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์

2

03

Cr.คุณ นพ
#pr05 สุธีลาพร

 MG 9653

วันที่ 6 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเนวาด้า แกรนด์อุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนเพื่อแลกเปลี่ยน รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น แนวทางในการร่วมพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

  MG 9654

 MG 9655

 MG 9656

 MG 9659

 MG 9693

 MG 9694

  MG 9706

 MG 9706

 MG 9729

 MG 9731

 MG 9733

 MG 9736

 MG 9738

 MG 9747

 MG 9758

 MG 9760

 MG 9761

 MG 9765

 MG 9768

 MG 9774

 MG 9803

 MG 9808

 MG 9809

 MG 9816

 MG 9818

 MG 9820

 MG 9821

 MG 9823

 MG 9824

 MG 9826

 MG 9831

 MG 9836

 MG 9738

 MG 9747

 MG 9758

 MG 9760

 MG 9761

 MG 9765

 MG 9768

 MG 9774

 MG 9793

 MG 9794

 MG 9803

 MG 9808

 MG 9809

 MG 9816

 MG 9818

 MG 9820

 MG 9821

 MG 9823

 MG 9824

 MG 9826

 MG 9831

 MG 9836

 MG 9843

 MG 9844

 MG 9847

 MG 9852

 MG 9866

 MG 9874

 MG 9878

 MG 9880

 MG 9887

 MG 9892

 MG 9894

 MG 9900

 MG 9916

 MG 9925

 MG 9929

 MG 9936

 MG 9936

 MG 9940

 MG 9943

 MG 9946 

Pr.04 ขนิษฐวดี
ขอบคุณเจ้าของทุกภาพ