Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 1965

วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีปิดการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ THAI BASKETBALL U LEAGUE 2017 (TBUL 2017) รอบชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและกล่าวรายงานผลการแข่งขัน พร้อมด้วยนายประพจน์ พากเพียร ทีปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันในครั้งนี้ ณ โรงยิมส์เนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

IMG 1996

IMG 2001

IMG 2013

IMG 2017

IMG 2020

IMG 2024

IMG 2028

IMG 2033

IMG 2035

IMG 2040

IMG 2046

IMG 2053

IMG 2056

IMG 2066

IMG 2069

IMG 2073

IMG 2075

IMG 2081

IMG 2086

Cr.ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์

1

วันที่ 5 กันยายน 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ออกเยี่ยมยามถามไถ่พี่น้องชาวนครอุบลฯ ทั้งผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ เพื่อถามถึงสุขภาพ ความเป็นอยู่ และให้กำลังใจให้ทุกๆท่านมีจิตใจที่เข้มแข็ง และมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข พร้อมมีทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ คอยให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น

2

3

4

6

7

8

9

ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ

1

วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ ซึ่งการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพในชุมชน เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและภาคีร่วมดำเนินการเพื่ออนุรักษ์ ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในขุมชนของตนเอง โดยความร่วมมือระหว่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลเมืองแจระแม เทศบาลตำบลอุบล เทศบาลตำบลปทุม เทศบาลเมืองวารินชำราบ และองค์การส่วนบริหารตำบลไร่น้อย

2

3

4

5

6

7

8

9

ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อศึกษาดูงานด้านแผนที่ภาษี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ชาญชัย 
 ทีมฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครอุบลราชธานี

1

วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุที่ผ่านการตรวจคัดกรองสายตาจากโครงการส่งเสริมสุขภาพดวงตาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เขต1) ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองอุบล

2

3

4

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร