Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 1868

วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกฯ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลตราพระราชทานโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่สอง "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

IMG 1870

IMG 1871

IMG 1872

IMG 1873

IMG 1878

IMG 1879

IMG 1880

IMG 1882

IMG 1884

IMG 1886

IMG 1889

IMG 1892

IMG 1895

IMG 1898

IMG 1900

IMG 1901

IMG 1903

IMG 1904

IMG 1907

IMG 1908

IMG 1911

IMG 1913

IMG 1917

IMG 1918

IMG 1921

IMG 1923

IMG 1925

IMG 1927

IMG 1928

IMG 1932

IMG 1934

IMG 1936

IMG 1937

IMG 1939

IMG 1941

IMG 1942

IMG 1944

IMG 1945

IMG 1946

IMG 1949

IMG 1952

IMG 1957

IMG 1960

IMG 1968

IMG 1974

IMG 1978

IMG 1980

IMG 1982

IMG 1985

IMG 1986

IMG 1989

IMG 1991

IMG 1993

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพาขวัญโรงเรียน นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว (ประจำปีงบประมาณ 2560) รุ่นที่ 2

2

3

Cr.ภาพ : คุณ PetcH
#pr05 สุธีลาพร

DSC 0048

วันที่ 4 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว  นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน(เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี) รุ่นที่ 3 และนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี มอบเสื้อรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้ผู้บริหารสถานศึกษา และนักปั่นที่ใช้จักรยานเป็นประจำ แล้วรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยการปั้นจักรยานจากครูรุ่งนภา พึ่งน้ำ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายจราจรที่ควรทราบ จาก ร.ต.ท.สมบัติ เกษไธสง สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับจัดอบรมฯ จัดขึ้น 5 รุ่น รุ่นละ 1 วัน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

DSC 0050

DSC 0058

DSC 0065

DSC 0071

DSC 0072

DSC 0073

DSC 0075

DSC 0076

DSC 0081

DSC 0082

DSC 0084

DSC 0090

DSC 0094

DSC 0096

DSC 0100

DSC 0102

DSC 0107

DSC 0114

DSC 0116

DSC 0117

DSC 0123

DSC 0130

DSC 0132

DSC 0139

DSC 0141

DSC 0146

DSC 0149

DSC 0164

DSC 0168

DSC 0170

DSC 0172

DSC 0175

DSC 0178

ขนิษฐวดี /ข่าว
ชาญชัย /ภาพ

1

วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว (ประจำปีงบประมาณ 2560) รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมพาขวัญโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/วิภารัตน์ ชัยชนะ

DSC 0007

วันที่ 4 กันยายน 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดีกับทีมยิมนาสติกเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ที่คว้าแชมป์ระดับประเทศยิมนาสติก Class A เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกีฬาเด็กเล็กประเทศจีน

DSC 0008

DSC 0013

DSC 0016

DSC 0019

DSC 0024

DSC 0031

DSC 0034

DSC 0036

Pr.04 ขนิษฐวดี 
ชาญชัย /ภาพ