Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

3

วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล โดยการบริหารงาน ของนายกรศิริ มิ่งไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ สุรสีห์ใจหาญและรองผู้อำนวยการ ธภัสธร มิ่งไชย ซึ่งมุ่งมั่นพยายามทั้งด้านการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน จนในที่สุดได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2559

1

2

4

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ บูรพาอุบล

6

วันที่ 13 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง บริเวณลานศาลาอเนกประสงค์ ข้างศาลหลักเมือง เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านเมืองให้สวยงามเหลืองอร่ามในยามออกดอก และเพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจ.อุบลฯ ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ใกล้จะมาถึงในเดือนกรกฎาคมนี้

1

2

3

4

5

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ / น.ส.วัชราภรณ์ บุญชิต 

่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์

DSC 6775

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้แทนจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อสม.และตัวแทนชุมชนออกเยี่ยมให้กำลังใจพูดคุยถามไถ่ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ พร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น

 DSC 6776

DSC 6781

DSC 6784

DSC 6786

DSC 6787

DSC 6792

DSC 6795

DSC 6801

DSC 6803

DSC 6807

DSC 6812

DSC 6816

DSC 6819

DSC 6823

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

DSC 6724

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายอาทิตย์ คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประสิทธิภาพของเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA โดยมีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จำนวน 6 ด้าน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

DSC 6725

DSC 6725

DSC 6726

DSC 6727

DSC 6728

DSC 6729

DSC 6730

DSC 6736

DSC 6737

DSC 6740

DSC 6741

DSC 6743

DSC 6745

DSC 6746

DSC 6749

DSC 6750

DSC 6763

DSC 6764

DSC 6766

DSC 6768

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

IMG 5632

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี และนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี ลงสำรวจโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เพื่อต้อนรับการเปิดเทอม

IMG 5634

IMG 5635

IMG 5636

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน