Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครูโรงเรียนในสังกัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันศวรรคต โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

 MG 6514

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ในโอกาสที่ "วันเทศบาล" ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง (24 เมษายน ของทุกปี) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระพรหม ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อความเป็นสิริมงคลขององค์กรและผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กรและยังเป็นการรำลึกถึงหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุขตลอดไป

 MG 6515

 MG 6524

 MG 6526

 MG 6527

 MG 6533

 MG 6535

 MG 6536

 MG 6540

 MG 6542

 MG 6559

 MG 6560

 MG 6565

 MG 6576

 MG 6580

 MG 6585

 MG 6618

 MG 6627

 MG 6634

 MG 6636

 MG 6642

 MG 6652

 MG 6656

 MG 6663

 MG 6666

 MG 6670

 MG 6684

 MG 6721

  MG 6738

 MG 6755

  MG 6781

  MG 6783

 MG 6800

 MG 6811

 MG 6839

 MG 6879

 MG 6883

 MG 6887

 MG 6892

 MG 6896

 MG 6898

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ , สุธีลาพร , ชินวัตร และชาญชัย

1

วันเสาร์ที่22 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรักษ์ดวงตา คืนความสดใสให้ประชาชน ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้าร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคต้อกระจกและป้องกันตาบอดเนื่องจากการรักษาไม่ทันท่วงที ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจาก 25 ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ในการนี้นางสาวหยกฟ้า เครือศิริ ผู้จัดการคุณภาพโรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้าเป็นผู้กล่าวรายงาน และนายวรวิทย์ อมรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้าพร้อมคณะให้การต้อนรับและดูแลผู้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

2

3

4

5

6

7

8

9

ขนิษฐวดี ข่าว/ภาพ

1

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับนายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาว่ายน้ำ อุบลราชธานี อินวิเตชั่นแชมป์เปี้ยนชิพ 2017 ครั้งที่ 1

ในการนี้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำอุบลราชธานี อินวิเตชั่นแชมป์เปี้ยนชิพ 2017 ครั้งที่ 1 จากประธานในพิธี

สำหรับการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2560 และมีการแข่งขันทั้งหมด 10 รุ่น คือ รุ่นอายุ 6 - 14 ปี ชาย หญิง และรุ่นทั่วไป ชาย-หญิง ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนากีฬาว่ายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการพัฒนาทักษะด้านกีฬาแก่เยาวชน ให้ใช้เวลาว่างจากช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์

2

3

4

5

6

7

8

ขนิษฐวดี / ภาพและข่าว

1

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำภาคฤดูร้อน ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2560 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกีฬาว่ายน้ำอย่างถูกวิธี พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สติปัญญาและสังคม เรียนรู้วิธีเอาตัวรอดยามเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ

สำหรับการจัดฝึกอบรมฝึกอบรมและพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำภาคฤดูร้อน ห่างไกลยาเสพติด ระหว่างวันที่ 20-30 เมษายน 2560 ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5

2

3

4

5

6

ขนิษฐวดี /ข่าว
ชาญชัย /ภาพ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน