Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ที่หน่วยงานเทศบาลนครอุบลราชธานีให้การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 และรับมอบใบประกาศเกียรติคุณที่หน่วยงานให้การสนับสนุน กิจกรรมตามโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามแนวทางชุมชนเข้มแข็งพัฒนา ประชามีสุข อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ระหว่างวันที่ 27-31 มี.ค. 2561 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีในการป้องกันลดอุบัติเหตุในเทศกาลสำคัญให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในชีวิตและทรัพย์สินให้ปลอดภัยต่อไป

2

3

4

5

6

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
#pr05 สุธีลาพร ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 MG 7914

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีทำบุญประจำปีตลาดโต้รุ่งราชบุตร โดยมีนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมนายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่งทำบุญเลี้ยงพระเพล งานบุญประจำปี ณ โต้รุ่งราชบุตร

  MG 7915

  MG 7923

 MG 7926

 MG 7929

 MG 7934

 MG 7937

 MG 7941

 MG 7941

 MG 7944

 MG 7945

 MG 7947

  MG 7955

 MG 7957

 MG 7963

 MG 7965

 MG 7972

 MG 7977

 MG 7981

 MG 7998

Pr.04 ขนิษฐวดี

ธิรักษ์ ,ชาญชัย /ภาพ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ กล่าวต้อนรับเเละประชุมรับฟังการตรวจสอบผลการดำเนินโครงการเเละชี้เเจงรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียน 'โครงการลดก๊าชเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตฐานของประเทศไทย' ณ ห้องประชุมคณะผู้บริหาร

2

3

4

Pr.04 ขนิษฐวดี

ศุจินทรา ใจหาญ ภาพ/ข่าว

ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนอุปลีสาน ตั้งแต่หน้ากองบิน ถึงแยกสนามบินนานาชาติ ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากกรมทางหลวงชนบทดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรถนนอุปลีสานตั้งแต่หน้ากองบิน 21 ถึงแยกสนามบินนานาชาติ จึงจำเป็นต้องปิด 1 ช่องจราจร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป‼️

 2

 3

4

5

Pr.04 ขนิษฐวดี
Cr.พงศธร,ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

IMG 4906

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานพิธีมอบโล่แสดงความยินดีให้กับเด็กหญิงสิรินภา สีทากุล (น้องเกล้า) ผู้ผ่านเข้ารอบการแข่งขันประกวดร้องเพลงไมค์ทองคำ สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอย ในการนี้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี กล่าวรายงานพร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดี ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากพันเอกจักรพงศ์ จันทน์สุทธิประภา ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6 ดร.ประเสริฐ มั่นสิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี นายสุรสีห์ ใจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว และชมรมผู้สูงอายุวัดพระธาตุหนองบัว มอบทุนการศึกษาและดอกไม้เพื่อให้กำลังใจน้องเกล้าในการเข้าร่วมแข่งขันไมค์ทองคำในรอบต่อไป ....

IMG 4907

IMG 4912

IMG 4915

IMG 4916

IMG 4917

IMG 4919

IMG 4924

IMG 4929

IMG 4931

IMG 4932

IMG 4935

IMG 4939

IMG 4941

IMG 4947

IMG 4955

IMG 4962

IMG 4967

IMG 4973

IMG 4977

IMG 4982

IMG 4985

IMG 4988

IMG 4989

IMG 4999

IMG 5000

IMG 5001

IMG 5009

IMG 5017

IMG 5022

Pr.04 ขนิษฐวดี

สุวิทย์/ภาพ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...