Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครุอุบลฯ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี พร้อมนายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี ศักดิ์ ส่งมอบเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ให้กับผู้แทนจากกรมทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 23 และเพจอุบลวันนี้ เพื่อใช้ในการฟื้นฟูทำความสะอาดช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด...

2

3

4

5

6

7

#DTKSaveubon

cr.คุณลูกน้ำ
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 08.45 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมพิธี “วันตำรวจ ประจำปี 2562” ณ บริเวณอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลฯ

2

3

4

5

6

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายกฯแอน สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ รับมอบผ้าห่มจาก คุณโน๊ตอุดม DTK ซึ่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 300 ผืน

2

3

Cr.วิภารัตน์
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหารเทศบาล นายสุเนตร แก้วอมตวงศ์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนประชาคมเมือง/หัวหน้าส่วนราชการ/ หัวหน้าส่วนการบริหารและพนักงานเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี รอบเดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ สุราษฎร์ธานี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ และคณะ นำต้นเทียนพรรษา และขบวนนางรำ จากอุบลราชธานี ร่วมงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า ออกพรรษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี สร้างสีสันและดึงดูดความสนใจจากชาวสุราษฎร์และนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก...

Cr.มะปราง สน.ศึกษา
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ