Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลตนเอง โดยภาคีเครือข่ายสุขภาพ ในรุ่นที่ 2 โดยมีกิจกรรมจับสลากมอบของรางวัลให้ผู้เข้าอบรม , การแสดงของผู้สูงอายุของชมรมต่างๆ และมีวิทยากรให้ความรู้ในการดูแลตนเองในวัยสูงอายุ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

25550438 1547805788665888 6383422329419089559 n

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
#pr05
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

1

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธุ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลตนเอง โดยภาคีเครือข่ายสุขภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ชาญชัย ,น้ำฝน

1

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกฯ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ศาลหลักเมือง และพื้นที่โดยรอบและการพัฒนาตลาดสดเทศบาล3 (ตลาดใหญ่) และอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ร่วมกับหัวหน้าส่วนการบริหารงาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

1

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานีเชิญผู้สนใจ ผู้ประกอบการ ร่วมประกวดข้าวจี่รสดี ในงานถนนข้าวจี่ โครงการถนนเด็กเดินเทศบาลนครอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560 ณ ทุ่งศรีเมือง

รางวัล ชนะเลิศ 1,000 บาท
รองชนะเลิศ งอันดับหนึ่ง 800 บาท
รองชนะเลิศอันดับสอง 500 บาท

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลฯ 
โทร 087-4319316

2

3

4

Cr.ข้อมูล สำนักการศึกษา
Pr.04 ขนิษฐวดี

1

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ฝ่ายทะเบียนราษฎร เทศบาลนครอุบลฯ ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขาจังอุบลราชธานี เรือนจำจังหวัดอุบลฯ ได้เข้าไปให้บริการถ่ายทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดอุบลฯ ในระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 จำนวน 150 กว่าราย ซึ่งทางเรือนจำจัดทำโครงการดังกล่าวทุกปี เพื่ออำนวยการความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ และเพื่อความปลอดภัย

2

3

4

5

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.จ้อมูล,ภาพ/คุณกรรณิกา

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...