Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันทีี 25 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม ถนนเด็กเดิน ตอน “เด็กและเยาวชนไทยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่เรียนรู้และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชน ทั้งยังเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจเสริมสร้างสุนทรียะทางอารมณ์ สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
สำหรับภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ... อาทิ การประกวดวาดภาพระบายสีและประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ประกวดเริงเล่นเต้นแดนเซอร์ ประกวดร้องเพลงมาร์ชอุบลราชธานีพร้อมแดนเซอร์ ชมนิทรรศการ การเล่นเกมส์ จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภายรัฐและภาคเอกชน การแสดงวงดนตรี NB Band โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชน เที่ยวงานถนนเด็กเดินเทศบาลนครอุบลราชธานี ตอน““เด็กและเยาวชนไทยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร 045- 246060 – 3 ต่อ 139

2

3

4

Cr. ภาพถนนเด็กเดินปี 2562
Pr.04 ขนิษฐวดี

1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อยู่วงศ์ธรรม) ร่วมกับอสม.ในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในชุมชนอยู่วงศ์ธรรม และชุมชนสนามกีฬากลาง 2 เรื่องโรคติดต่อโคโรนา(โควิด-19) และโรคติดต่ออื่นๆ เพื่อป้องกันและรักษาสุขลักษณะอนามัยในครัวเรือน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cr.Khondee
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลฯ ขอติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำรอบทุ่งศรีเมือง ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่แอ่งกระทะที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังตลอดมา แม้เทศบาลฯ ได้พยายามแก้ปัญหา โดยการร่วมกับเรือนจำกลางอุบลราชธานี เพื่อทำการลอกท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถาวร ดังนั้น เทศบาลฯ จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำรอบทุ่งศรีเมือง โดยเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำจากเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร เป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร โดยเทศบาลฯ หวังว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำท่วมขังได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และจะเป็นหนึ่งในโครงข่ายแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลฯ ร่วมกับโครงการอื่นๆ ที่กำลังดำเนินการ เช่น

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำข้างศูนย์บริการสาธารณสุข (บ้านดู่)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.และท่อลอดเหลี่ยม (ช่วงถนนเลียบแม่น้ำมูล - ชุมชนบุ่งกาแซว)
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสวนสาธารณะห้วยม่วง
และโครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำอื่นๆ อีกมากกว่า 60 โครงการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนการดำเนินงานปี 2562
http://www.cityub.go.th/…/2017-0…/2017-08-18-07-01-13/2561-2
แผนการดำเนินงานปี 2563
http://www.cityub.go.th/…/2017-0…/2017-08-18-07-01-13/2561-3
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
http://www.cityub.go.th/…/index.php/2016-12-14-08-29-54/2177

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.หัวหน้าพิศาล ดีพร้อม
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักท้อน จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้มีการเรียนรู้อย่างครอบคลุมทั้งในด้านวิชาการ เเละศึกษาดูงานสถานที่จริง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลฯ

2

3

4

pr03 : ข่าว ศุจินทรา
ภาพ: ชินวัตร
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ ปี 2 สาขาสาธารณสุขชุมชน ศึกษาดูงานการคัดเเยกขยะเเละนำขยะมารีไซเคิล เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดสารพัฒนึก

2

3

4

5

pr03: ข่าว/ภาพ ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ