Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้ร่วมพบปะพูดคุยเเละให้กำลังใจชมรมผู้สูงอายุวัดมณีวนาราม เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของผู้สูงอายุให้สามารถดูเเลตนเองได้อย่างเป็นสุขเเละปลอดภัย ให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์เเลกเปลี่ยนความรู้เเละประสบการณ์ด้วยการพัฒนาจิตใจเเละการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สาธารณะบุคคล ศาสนากุศล ตามศักยภาพ ณ วัดมณีวนาราม

2

3

4

5

6

7

8

pr03 : ภาพ /ชาญชัย
ข่าว / ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข และทีมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ประกอบการและผู้มาจับจ่ายซื้อของในตลาดสด ตลาดใหม่บ้านดู่ เพื่อดูแลใส่ใจสุขภาพให้ผู้ประกอบการ...

2

3

4

5

6

7

8

9

pr03: ภาพ ชาญชัย/ศุจินทรา

ข่าว/ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน เพื่อเป็นการแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ ณ ชมรมผู้สูงอายุศาลาหนองนาควาย

2

3

4

5

6

Cr.ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ และ สุธีลาพร ริพล

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.40 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม) และ อสม. ร่วมออกถามข่าว ให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม) ซึ่งเป็นการห่วงใยในการดำรงชีวิตของคนในชุมชน พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพ “ให้อยู่ดีกินดี”

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cr.ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
#pr05 ภาพ : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบรางวัลให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ณ โรเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ที่ไปร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 "น้ำตาลเกมส์ " และกล่าวให้โอวาส เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้มีความมุ่งมั่นพัฒนาทักษะใหม่ๆ มีความพร้อมทั้งจิตใจและร่างกาย เพื่อชัยชนะที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งต่อไป

2

3

4

Cr.ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...