Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลักดัน ข้อเสนอสู่นโยบายสาธารณะ นโยบายระดับพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานีโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบในการจัดการความปลอดภัยทางถนน ภาคอีสาน โดยโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นสถานศึกษาต้นแบบสวมหมวกกันน็อค100% ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ชินวัตร , อ.พิณผกา แก่นอาษา

1

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี นครอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดการอบรม ตามโครงการวัยรุ่น วัยใส ห่างไกลบุหรี่ สุรา ยาเสพติด พร้อมด้วยนางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ห่างไกลจาก บุหรี่ สุรา และยาเสพติด ซึ่งเป็นภัยอันตรายต่อชีวิตและอนาคต สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

2

3

4

5

6

7

8

9

10

#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/ชาญชัย

 MG 9195

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลฯ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมการนำเสนอผลการวิเคราะห์และกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับบริบทของเมือง ภายใต้โครงการ “กลไกส่งเสริมการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ” เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีความเป็นไปได้ในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงข้อจำกัดต่างๆของแต่ละกิจกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมืองต่อไป

 MG 9196

 MG 9197

 MG 9201

 MG 9204

 MG 9207

 MG 9209

 MG 9211

 MG 9213

 MG 9219

 MG 9220

 MG 9221

 MG 9222

 MG 9226

 MG 9229

 MG 9231

 MG 9232

Cr.ภาพ : ชาญชัย สวัสดี

#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

IMG 5753

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุวัดมหาวนาราม ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุและส่งเสริมด้านสุขภาพร่างกายที่เเข็งเเรง ณ สำนักปฎิบัติธรรมวัดมหาวนาราม

IMG 5754

IMG 5758

IMG 5759

IMG 5767

IMG 5769

IMG 5770

IMG 5771

IMG 5773

IMG 5775

IMG 5776

IMG 5781

IMG 5788

IMG 5789

IMG 5790

IMG 5794

IMG 5798

IMG 5799

IMG 5800

#pr03 ข่าว/ภาพ : ศุจินทรา ใจหาญ 

ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

 MG 9045

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน IT รองรับ Digital Economy” เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสามารถนำโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โดยมีการจัดอบรม ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ซึ่งมีการอบรมตามหลักสูตร ดังนี้

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน(office) ระดับกลางด้วย Microsoft office 
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 หลักสูตรเตรียมประชุมด้วย Google Apps และหลักสูตรการนัดหมายด้วยปฏิทินออนไลน์
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 หลักสูตรการใช้งาน Google Drive (My Drives และ Team drives) และหลักสูตรแบบสำรวจออนไลน์ (Form)
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 หลักสูตรการตกแต่งภาพและการตัดต่อวีดีโอ
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 การสร้างวีดีโอออนไลน์บน Youtube และหลักสูตรการเริ่มต้นใช้งานโซเชียลมีเดีย(Line,Facebook) เพื่อการสื่อสาร

 MG 9046

 MG 9055

 MG 9078

 MG 9081

 MG 9090

 MG 9094

 MG 9095

 MG 9096

 MG 9097

 MG 9099

 MG 9102

 MG 9105

 MG 9106

 MG 9108

 MG 9112

 MG 9116

 MG 9119

 MG 9122

 MG 9129

 MG 9132

 MG 9141

 MG 9144

 MG 9147

 MG 9148

 MG 9150

 MG 9155

 MG 9158

 MG 9163

 MG 9164

 MG 9165

 MG 9168

 MG 9170

 MG 9174

 MG 9177

 MG 9183

#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
Cr.ภาพ : ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...