Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 4370

  วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ของชุมชนดอนเจ้าปู่ทองแดง โดยมีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและประกวดนางงามสงกรานต์ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม และเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน@ศูนย์ฯ5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง)ภาพโดย

IMG 4375

IMG 4379

IMG 4385

IMG 4386

S 178577415

S 178577416

S 178577418

S 178577420

S 178577422

S 178577424

S 178577425

S 178577427

S 178577432

S 178577433

S 178577435

S 178577436

S 178577438

S 178577439

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

  MG 3230

  วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 15.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ พูดคุยกับดีเจเป็นไท ถึงความพร้อมในการจัดงาน"สงกรานต์นครอุบลฯ เย็นฉ่ำชื่นใจ ถนนดอกไม้และสายน้ำ" ในรายการ"ฮักนั่งแชร์" สถานีวิทยุ 104.75 mhz

 MG 3234

 MG 3236

 MG 3237

 MG 3238

 MG 3242

 MG 3244

 MG 3246

 MG 3249


ขนิษฐวดี /ข่าว

ชาญชัย/ภาพ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

  MG 2580

 วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 06.09 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหาร พนักงานเทศบาลหน่วยงานภาคีเครือข่าย ชมรมนักปั่นจักรยาน และผู้รักสุขภาพ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน RIDE SAFE RIDE SMART RIDE FOR HEALTH  "สงกรานต์บ้านเฮา บ่สูบ บ่เมา กะม่วนได้" โดยเริ่มปั่นจากถนนสายวัฒนธรรมท่านำ้วัดหลวง และปั่นจักรยานไปบริเวณรอบถนนสายหลักและถนนสายรองในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สิ้นสุดที่ลานเทียนทุ่งศรีเมือง ซึ่งมีระยะทาง 17 กิโลเมตรภาพโดย

 MG 2581

 MG 2587

 MG 2591

 MG 2594

 MG 2598

 MG 2601

 MG 2606

 MG 2610

 MG 2628

 MG 2631

 MG 2636

 MG 2638

 MG 2645

 MG 2652

 MG 2653

 MG 2660

 MG 2662

 MG 2671

 MG 2726

 MG 2731

 MG 2735

 MG 2741

 MG 2748

 MG 2753

 MG 2775

 MG 2779

 MG 2805

 MG 2818

 MG 2834

 MG 2843

 MG 2851

 MG 2861

 MG 2865

 MG 2869

 MG 2885

 MG 2900

 MG 2922

 MG 2942

 MG 2973

 MG 2978

 MG 2994

 MG 3001

 MG 3002

 MG 3033

 MG 3048

 MG 3053

 MG 3058

 MG 3064

 MG 3104

 MG 3107

 MG 3170

 MG 3209

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

  MG 3260

   วันจันทร์นี้ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ สนามทุ่งศรีเมือง นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดย ทันตแพทย์หญิงน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุข และหัวหน้าส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปิดกิจกรรม"นครอุบลต้นแบบไร้ขยะส้วมสะอาดรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์" โดยรณรงค์ทำความสะอาดส้วมสาธารณะตามวัด สวนสาธารณะและตลาดสดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 12 จุด ซึ่งภายในงานมีตัวแทนอสม. ประชาชน และกำลังพลจากกรมทหารราบที่ 6 ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดส้วมสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะ เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวในช่วงงานประเพณีงานสงกรานต์

  MG 3261

 MG 3264

 MG 3271

 MG 3278

 MG 3279

 MG 3281

 MG 3284

 MG 3287

 MG 3299

 MG 3301

 MG 3314

 MG 3319

 MG 3324

 MG 3324

 MG 3333

 MG 3350

 MG 3351

 MG 3357

 MG 3365

 MG 3379

 MG 3389

 MG 3391

 MG 3400

 MG 3418

 MG 3420

 MG 3422

 MG 3424

 MG 3430

 MG 3432

 MG 3444

 MG 3454

 MG 3457

 MG 3465

 MG 3476

 MG 3481

 MG 3488  

ขนิษฐวดี /ข่าว
ชาญชัย /ภาพ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

 

1

 วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเสวนาเนื่องในวันอนามัยโลก ณ ชั้น G ห้างซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์ 
2

3

4

5

6

7

8

9

10

ภาพ/สุวิทย์ กองวิชาการและแผนงาน