Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 8502

วันที่ 16 มิถนายน 2560 เวลา 10.00 น. @ห้องประชุมสภา นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษาฯ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานถนนเด็กเดินเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ตอน "สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงความสามารถ โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

 DSC 8504

DSC 8504

DSC 8514

DSC 8515

DSC 8516

DSC 8519

DSC 8520

DSC 8521

DSC 8525

DSC 8527

DSC 8534

DSC 8536

DSC 8536

DSC 8538

DSC 8539

DSC 8541

ข่าว : สุธีลาพร
ภาพ : วิภารัตน์

IMG 6906

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นางศิริวรรณ วิชัยโย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร โดยมีนางมาริษา ทยาธรรม ประธานชมรมลีลาศฯเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ สำหรับการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพ จัดอบรมระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

IMG 6909

IMG 6910

IMG 6911

IMG 6913

IMG 6915

IMG 6917

IMG 6919

Pr.04 ขนิษฐวดี

DSC 8484

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบล ฯ และอสม. ลงพื้นที่ชุมชนเขตควบคุมดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุและเด็กแรกเกิด จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น

DSC 8487

DSC 8489

DSC 8490

DSC 8492

DSC 8493

DSC 8494

DSC 8496

DSC 8501

ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ

IMG 6774

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ณ ศาลาหนองนาควาย ตามโครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้นำขยะมาสะสมแต้มเก็บคะแนน เพื่อแลกเครื่องใช้ในครัวเรือน และเป็นการลดขยะล้นเมือง สร้างรายได้ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีต่อไป

IMG 6775

IMG 6776

IMG 6778

IMG 6785

IMG 6788

IMG 6791

IMG 6796

IMG 6798

IMG 6802

IMG 6808

 

IMG 6826

IMG 6829

IMG 6840

IMG 6845

IMG 6860

IMG 6861

IMG 6863

IMG 6864

IMG 6866

IMG 6872

IMG 6874

IMG 6877

IMG 6881

IMG 6882

IMG 6888

IMG 6892

IMG 6894

IMG 6896

ข่าว : นายเอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
ภาพ : น.ส. จิราภรณ์ บัวโรย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

DSC 8419

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันผลไม้และของดีจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานซึ่งการจัดงานวันผลไม้และของดีจังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณลานด้านข้างบิ๊กซี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ภายในงานจำหน่ายผลไม้ ผลิตผลทางการเกษตรจากพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อาทิ ทุเรียน เงะ ลิ้นจี่ เมล่อน และการประกวดผลิตผลทางการเกษตร เป็นต้น

 DSC 8420

DSC 8422

DSC 8425

DSC 8428

DSC 8429

DSC 8430

DSC 8433

DSC 8442

DSC 8443

DSC 8453

DSC 8455

DSC 8456

DSC 8457

DSC 8458

DSC 8459

DSC 8460DSC 8461DSC 8468DSC 8474

DSC 8476

DSC 8478

DSC 8479

DSC 8480

ขนิษฐวดี / ข่าว
สุวิทย์ /ภาพ

Subcategories