Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 6612

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เทศบาลฯ จัดโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (หลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10) ณ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

DSC 6613

DSC 6614

DSC 6617

DSC 6619

DSC 6620

DSC 6624

DSC 6625

DSC 6627

DSC 6628

DSC 6630

DSC 6632

DSC 6634

DSC 6635

DSC 6636

DSC 6637

DSC 6638

DSC 6640

DSC 6641

DSC 6643

DSC 6644

DSC 6646

DSC 6649

DSC 6654

DSC 6657

DSC 6658

DSC 6660

DSC 6661

DSC 6662

DSC 6663

DSC 6664

DSC 6665

DSC 6666

DSC 6667

DSC 6668

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

7

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลพบปะพูดคุย รับฟังข้อเสนอแนะจาก อสม.และมอบเงินค่าป่วยการแก่อสม.ในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี

2

3

4

5

6

ขนิษฐวดี/ข่าว

ชาญชัย/ภาพ

 MG 7365

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานการประชุม เรื่อง "การจัดประกวดต้นเทียนพรรษา ปี 2560" ร่วมกับตัวแทนชุมชน/อำเภอ/วัด ต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ถาวรสืบไป และยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วย โดยในปีนี้ กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง

 MG 7368

 MG 7369

 MG 7374

 MG 7376

 MG 7382

 MG 7383

 MG 7385

 MG 7386

 MG 7389

 MG 7395

 MG 7413

 MG 7416

 MG 7428

ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

DSC 6554

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) และพี่น้องประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และบวงสรวงศาลพระพรหมเจ้าที่ เนื่องในงานบุญประจำปี 2560 ณ ลานตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) ซึ่งได้ถือปฏิบัติในวันสำคัญที่ครบรอบ 1 ปี เป็นวันดี มีมงคลแก่ชีวิตและด้านธุรกิจการค้าขาย มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีกรรมดังกล่าว

 DSC 6555

DSC 6557

DSC 6560

DSC 6562

DSC 6564

DSC 6565

DSC 6566

DSC 6567

DSC 6568

DSC 6569

DSC 6570

DSC 6571

DSC 6572

DSC 6573

DSC 6575

DSC 6576

DSC 6581

DSC 6584

DSC 6586

DSC 6587

DSC 6592

DSC 6593

DSC 6598

DSC 6599

DSC 6600

DSC 6601

DSC 6603

DSC 6606

DSC 6608

DSC 6609

DSC 6610

DSC 6611

DSC 6612

DSC 6613

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ ทีมประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

DSC 6490

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานี เปิดโครงการลด ละ เลิกเหล้า บุหรี่ ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

DSC 6493

DSC 6495

DSC 6497

DSC 6498

DSC 6506

DSC 6508

DSC 6511

DSC 6515

DSC 6516

DSC 6518

DSC 6519

DSC 6521

DSC 6526

DSC 6530

DSC 6531

DSC 6537

DSC 6539

DSC 6542

DSC 6544

DSC 6546

DSC 6548

DSC 6552

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

Subcategories