Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงาน “วันต่อต้านการค้ามนุษย์” ประจำปี 2560 ณ หอประชุมโดมใหญ่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

2

3

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ชินวัตร

DSC 7569

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

DSC 7570

DSC 7571

DSC 7572

DSC 7573

DSC 7576

DSC 7577

DSC 7579

DSC 7580

DSC 7581

DSC 7583

DSC 7584

DSC 7585

DSC 7586

DSC 7588

DSC 7589

DSC 7590

DSC 7591

DSC 7597

DSC 7599

DSC 7601

DSC 7606

DSC 7610

DSC 7611

DSC 7619

DSC 7626

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

1

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 08.09 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึ้นประดิษฐานที่แท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 6 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยท่านพลตรีธเนศ  วงศ์ชะอุ่ม ผู้บังคับบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 และผู้บังคับบัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และข้าราชกองพลทหารราบที่ 6 หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Cr.ภาพ ข่าว /พลอยฐิชาภรณ์

 MG 0138

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

 MG 0139

 MG 0140

 MG 0141

 MG 0142

 MG 0144

 MG 0151

 MG 0154

 MG 0155

 MG 0166

 MG 0169

 MG 0171

 MG 0187

 MG 0190

 MG 0193

 MG 0195

 MG 0196

 MG 0212

 MG 0215

 Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/ชาญชัย

1

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง)ร่วมกับพี่น้องชาวอสม. ออกรณรงค์ทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขดอนเจ้าปู่ทองแดงและบริเวณใกล้เคียงเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด น่าอยู่ และเป็นแบบอย่างในเรื่องของความสะอาดในชุมชน และหน่วยงานด้วย

2

3

4

5

6

7

8

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/คุณโบว์

Subcategories