Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบ(เทศกิจ) สำนักปลัดเทศบาล ดูแลความปลอดภัยและอำนวยการจราจรบริเวณหน้าสถานศึกษาในช่วงเวลาเข้าเรียนและเลิกเรียน

2

Cr.นิรันดร์
Pr.04 ขนิษฐวดี

1

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นำทีมโดย นายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกฯ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกันปั่นจักรยาน แล้วต่อด้วยการเต้นแอโรบิค เพื่อให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป ออกกำลังกายวันละนิด จิตแจ่มใส แถมได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วย

 

 

 

 

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร

 MG 5687

วันที่ 7 พ.ย. 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน คณะครูบุคลากรทางการศึกษา พนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนเทศบาลบูรพา โดยมีดร.กรศิริ มิ่งไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาเป็นผู้อัญเชิญรางวัลพระราชทานมาจากสนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้มีนายชาญชัย รสจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ร่วมกล่าวแสดงความยินดี

 MG 5688

 MG 5691

 MG 5700

 MG 5702

 MG 5703

 MG 5705

 MG 5707

 MG 5707

 MG 5709

 MG 5711

 MG 5712

 MG 5714

 MG 5720

 MG 5723

 MG 5724

 MG 5729

 MG 5740

 MG 5748

 MG 5751

 MG 5752

 MG 5756

 MG 5760

 MG 5765

 MG 5777

 MG 5786

 MG 5789

 MG 5794

 MG 5808

 MG 5814

 MG 5826

 MG 5828

 MG 5833

 MG 5834

 MG 5839

 MG 5840

 MG 5843

 MG 5847

 MG 5850

 MG 5853

 MG 5854

 MG 5889

 MG 5910

 MG 5914

 MG 5922

 MG 5923

 MG 5934

 MG 5955

 MG 5965

 MG 5970

 MG 5976

Pr.04 ขนิษฐวดี 
ชาญชัย , เตชิต ภาพ
ทีมฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครอุบลราชธานี

1

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชนี พร้อมด้วยนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ หอประชุมประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

5

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ชาญชัย

IMG 0001

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพครบรอบ 64 ปี เพื่อเป็นการสดุดีวีรกรรมตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

IMG 0002

IMG 0003

IMG 0004

IMG 0005

IMG 0006

IMG 0007

IMG 0008

IMG 0009

IMG 0010

IMG 0011

IMG 0012

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
#pr05

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...