Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.45 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ในการนี้ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Cr.ภาพ/พลอยฐิชาภรณ์ ,สิริยากร 
#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีทำบุญเลี้ยงพระและพิธีบวงสรวงศาลเจ้าที่ ปู่ ย่า ตาย ยาย ตลาดสดเทศบาล 5 โดยมีนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี นางศิริวรรณ วิชัยโย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน พนักงานเทศบาล ผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาล 5 และชาวชุมชนตลาดสดเทศบาล 5 ร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 30 เมษายน 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 3(พโลชัย) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และอสม. ร่วมออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ ศูนย์ฯ3 เพื่อถามไถ่เรื่องสุขภาพ ความเป็นอยู่ และให้กำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป

2

3

4

5

6

7

8

Cr.ภาพ : สุธีลาพร และ สยามกมล
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 30 เมษายน 2562 งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ ออกตรวจรับรองมาตรฐานด้านสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ Q เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้า Q และหาชื้อสินค้า Q ได้อย่างสะดวก ส่งผลให้สินค้า Q เป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของตลาด ณ ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดน้อย) ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) ตลาดสดเทศบาล 5

2

3

4

5

6

Cr.ข้อมูล / ภาพ คุณวีระศักดิ์
# pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนการบริหารงาน ร่วมงาน “เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ” ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การบริหารงานและการจัดการระหว่างองค์กรภาครัฐประจำเดือน เมษายน 2562 โดยเจ้าภาพ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ เทศบาลเมืองพิบูลยมังสาหาร และเทศบาลเมืองเดชอุดม

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cr. ภาพ/ข่าว : นายเอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ