Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ พร้อม นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกฯ และเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงพื้นที่ถนนสรรพสิทธิ์ (สี่แยกสามัคคี) และถนนแจ้งสนิท (แยกหอนาฬิกา) เพื่อติดตามการลอกท่อระบายน้ำที่อุดตัน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังต่อไป..

2

3

4

Cr.คุณทราย
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบ (เทศกิจ)อำนวยการจราจร ดูแลน้องๆ พานักเรียนข้ามถนน ในช่วงก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน ซึ่งเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนการจราจรหนาแน่น‼️

2

Cr.เทศกิจสุริยา 
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

IMG 5554

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร เเละหัวหน้าส่วนการบริหารงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองการศึกษาศาสนาเเละวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเข้าศึกษาดูงานในเรื่องโรงเรียนพอเพียง ณ ห้องประชุมศรีบูรพา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

IMG 5555

IMG 5556

IMG 5558

IMG 5560

IMG 5564

IMG 5569

IMG 5581

IMG 5589

IMG 5595

IMG 5597

IMG 5599

IMG 5603

IMG 5606

IMG 5613

IMG 5615

#pr03 ภาพ/ข่าว : ศุจินทรา ใจหาญ

ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

IMG 5622

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี มอบต้นทับทิมพร้อมกระถางให้กับประชาชนบริเวณถนนหลวง เพื่อความเป็นสิริมงคลและชุ่มชื่นร่มรื่นร่มเย็นบริเวณหน้าบ้าน 

 สำหรับโครงการปลูกต้นทับทิมเพื่อความเป็นสิริมงคลจัดขึ้นโดยเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับสมาคมชาวอุบลราชธานี มูลนิธิพัฒนาอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดมณฑลทหารบกที่ 22 สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลฯ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ประชาชนชาวอุบลราชธานี ซึ่งจัดขึ้น 3 ระยะ โดย 2 ระยะแรกได้มอบต้นทับทิมให้ประชาชนมาแล้ว จำนวน 1,400 ต้น และระยะที่ 3 จะส่งมอบให้กับประชาชนในห้วงเทศกาลเข้าพรรษาอีกจำนวน 700 ต้น 
หากประชาชนประสงค์ขอรับต้นทับทิม ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการช่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร 045-246060-3 ต่อ 135,136

IMG 5623

IMG 5625

IMG 5629

IMG 5630

IMG 5631

Pr.04 ขนิษฐวดี

ศุจินทรา /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

DSC 5479

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดโครงการประชุมชุมชน รุ่นที่ 4 (เขต 4) พร้อมด้วยนายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของทางเทศบาล ตลอดจนติดตามนโยบายของรัฐบาลให้ชุมชนได้รับทราบ รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างเทศบาลกับชุมชน ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมกองสวัสดิการสังคม

DSC 5483

DSC 5484

DSC 5485

DSC 5486

DSC 5487

DSC 5489

DSC 5490

DSC 5492

DSC 5493

DSC 5500

DSC 5508

DSC 5509

DSC 5510

# pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/สุวิทย์ พบลาภ ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...