Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 0573

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานเปิดนิทรรศการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเยาวชนศิลป์แผ่นดินศรีวนาลัย ครั้งที่ 1 ตามโครงการเยาวชนศิลป์แผ่นดินราชธานีศรีวนาลัย ณ อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชเก่า บริเวณศาลากลางหลังเดิม โดยมีนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ในฐานะรองประธานมูลนิธิอีสานอารยะเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

สำหรับการนิทรรศการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเยาวชนศิลป์แผ่นดินศรีวนาลัย ครั้งที่ 1 จัดแสดงตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะเก่า ศาลากลางหลังเก่า

 MG 0574

 MG 0583

 MG 0587

 MG 0589

 MG 0590

 MG 0592

 MG 0610

 MG 0616

 MG 0620

 MG 0647

 MG 0661

 MG 0665

 MG 0667

 MG 0669

 MG 0673

 MG 0677

 MG 0681

 MG 0694

 MG 0721

 MG 0726

 MG 0750

 MG 0752

 MG 0760

 MG 0761

 MG 0766

Pr.04 ขนิษฐวดี
พลอยฐิชาภรณ์ ,สุวิทย์, ชาญชัย , เตชิต /ภาพ
ทีมฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุบลราชธานี

1

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เนื่องจากแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนน ช่วงบริเวณถนนอุบล-ตระการ ป็นโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.321 - ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ซึ่งเป็นงบประมาณของกรมทางหลวงชนบท จึงขอแจ้งให้ทุกท่านใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวัง และโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวในชั่วโมงเร่งด่วน

2

3

4

Cr.ภาพ : คุณSittisak Soiphet,คุณชัยยงค์ โคตะสิน
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธุ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลตนเอง โดยภาคีเครือข่ายสุขภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ชาญชัย ,น้ำฝน

1

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลตนเอง โดยภาคีเครือข่ายสุขภาพ ในรุ่นที่ 2 โดยมีกิจกรรมจับสลากมอบของรางวัลให้ผู้เข้าอบรม , การแสดงของผู้สูงอายุของชมรมต่างๆ และมีวิทยากรให้ความรู้ในการดูแลตนเองในวัยสูงอายุ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

25550438 1547805788665888 6383422329419089559 n

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
#pr05
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

1

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานีเชิญผู้สนใจ ผู้ประกอบการ ร่วมประกวดข้าวจี่รสดี ในงานถนนข้าวจี่ โครงการถนนเด็กเดินเทศบาลนครอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560 ณ ทุ่งศรีเมือง

รางวัล ชนะเลิศ 1,000 บาท
รองชนะเลิศ งอันดับหนึ่ง 800 บาท
รองชนะเลิศอันดับสอง 500 บาท

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลฯ 
โทร 087-4319316

2

3

4

Cr.ข้อมูล สำนักการศึกษา
Pr.04 ขนิษฐวดี

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...