Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 3 เมษายน 2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและความพร้อมในการจัดสถานที่จัดงานถนนดอกไม้และสายน้ำ

เตรียมพบกับถนนดอกไม้และสายน้ำ บริเวณถนนราชบุตร ช่วงหน้าโรงเรียนอนุบาลอุบลฯ  สำนักการช่าง กำลังเร่งเตรียมสถานที่จัดงานถนนดอกไม้และสายน้ำ ได้เล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561

จึงขออภัยในความไม่สะดวกและขอให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Cr.ภาพ/ชาญชัย

#pr06 พลอยฐิชาภรณ์

1

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อและโรคระบาดเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อและโรคระบาดกับประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

5

6

7

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร

IMG 3735

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้โครงการอบรมพัฒนาและศึกษาดูงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมศรีบูรพา โรงเรียนเทศบาลบูรพา

IMG 3736

IMG 3739

IMG 3740

IMG 3743

IMG 3745

IMG 3746

IMG 3748

IMG 3749

IMG 3751

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

#pr05 สุธีลาพร

IMG 3753

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมลูกเสือชาวบ้านเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (หลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ) เพื่อสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีในชุมชน/หมู่บ้าน และเกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

IMG 3757

IMG 3758

IMG 3759

IMG 3760

IMG 3760

IMG 3761

IMG 3762

IMG 3763

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาลนครอุบลฯ พร้อมบุคลากรในสังกัดเทศบาล ร่วมงานวันรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2561” ณ หอประชุมไพรพะยอม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

2

3

4

5

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...