Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 7 กรกรฎาคม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ให้ความสำคัญการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จุดเสี่ยง ทั้งหมด 371 จุด ครอบคลุม 106 ชุมชน เพื่อช่วยดูแลความปลอดภัย ป้องปรามเหตุอาชญากรรม และตรวจดูสถานการณ์ต่างๆ บนท้องถนน อีกทั้งยังสามารถนำภาพที่บันทึกจากกล้องวงจรปิดมาใช้เพื่อประโยชน์ในการคลี่คลายเหตุการณ์ หรือเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่างๆ โดยพี่น้องประชาชนสามารถขอดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของเทศบาลอุบลราชธานีตามขั้นตอนดังนี้
1. กรอกใบคำร้อง
2. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน
3. เตรียมเอกสารการแจ้งความร้องทุกข์ หรือบันทึกประจำวัน
4. นำแฟลชไดร์ฟเพื่อมาจัดเก็บข้อมูล
 
2
 
3
 
4
 
 
Pr. สยามกมล
Banner. สยามกมล
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี
1
 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้สำนักช่าง ปรับปรุงจุดเสี่ยงในด้านการจราจร และได้ดำเนินการทาสี ตีเส้นจราจร ขอบฟุตบาท ช่องจอดรถ จุดชะลอความเร็ว และที่ห้ามจอด เพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในด้านการจราจร ป้องกันการกีดขวางการจราจร และความปลอดภัยในท้องถนน
2
 
3
 
4
 
5
 
Pr.วัชราภรณ์
Cr.ภาพ คุณวีระพงษ์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี
#นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล
1
 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี​ ห่วงใยพี่น้องประชาชนจึงได้สั่งการ และมอบหมายให้ทีมปฏิบัติการควบคุมโรค​CDCU กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี ออกปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย แนะนำการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามมาตรการ และรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ​ เขตชุมชนวัดสว่าง​2
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
Pr.จันทนิภา
Cr.ณัทนิษฐ์ หินนาค
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี
1
 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับประชาชน มอบที่นอนปิคนิคให้กับโรงพยาบาลสนาม ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราธานี ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
ข่าว.สยามกมล
ภาพ.ชาญชัย/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

1

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เชิญชวนประชาชนชาวเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฟรี ณ สำนักเทศบาลนครอุบลราชธานี งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ชั้น 2 กองสาธารณสุขฯ และศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครอุบลราชธานีทั้ง 7 ศูนย์

การฉีดวัคซีนโควิด-19 แม้ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อได้ทั้งหมด แต่ช่วยป้องกันการติดเชื้อแบบรุนแรงได้ดี ดังนั้น จึงควรเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยควรศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวให้พร้อมทั้งก่อนและหลังการฉีดวัคซีน เพื่อจะได้คลายความกังวลและปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง

ข่าว.ขนิษฐวดี
Banner.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

Subcategories