Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 วลา 12.30 น.นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ในการนี้ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดภายในบริเวณวัดพระธาตุหนองบัว

โดยมีพลตำรวจตรีธนิตศักดิ์ ศิริพัฒน์ธนภาค ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฯ ในครั้งนี้

2

03

4

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/ชาญชัย 
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา14.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ร่วมส่งขวัญเเละกำลังใจให้แก่คณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสเดินทางร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์" ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงอาหาร โรงเรียนกีฬาฯ

2

3

Pr03: ภาพ/ข่าว. ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

01

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 7 อยู่วงศ์ธรรม และ อสม. ร่วมออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตการดูแลของศูนย์ฯ 7 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมทั้งแนะนำวิธีดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ป่วย

2

3

4

5

6

7

8

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีวางพานพุ่ม “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

ในการนี้ หัวหน้าส่วนบริหารงาน คณะบุคลากรครู และพนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมพิธีวางพานพุ่ม “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

Pr.04 ขนิษฐวดี

ขนิษฐวดี ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.40 น. ณ ตลาดสดเทศบาล 3 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พบปะและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ ตลาดโต้รุ่งราชบุตร(โต้รุ่งทุ่งศรีเมือง) ซึ่งได้รับรางวัล “ตลาดโต้รุ่งคุณภาพ (ถนนราชบุตร) เป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% ระดับทอง” จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

2

3

4

5

6

7

Cr.ภาพ : วิภารัตน์ ชัยชนะ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...