Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ ท่าน้ำวัดหลวง นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี นำหัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ โดยมีพระสงฆ์-สามเณร จำนวน 99 รูป เมตตาออกรับบิณฑบาต
ในการนี้ นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี และรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานีและสาธุชนชาวอุบลฯร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Pr.04 ขนิษฐวดี
ขนิษฐวดี ,ชาญชัย, เพชร /ภาพ
และขอบคุณเจ้าทุกภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนคร อุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัด “งานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ ลอยกระทง และประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2562” ต่อประธาน คือ นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลนครอุบลราชธานี บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี รวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีและนักท่องเที่ยวร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้สืบต่อไป...

2

3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

Cr.ภาพ : Pongsatorn Chotimanon และ ชาญชัย สวัสดี
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 

1

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วม “พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ และนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นำคณะจากเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมงานประเพณีห่อข้าวต้มลูกโยน ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า ณ วัดสุนทรนิวาส เทศบาลตำบลวัดประดู่ ซึ่งมีนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และคณะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และร่วมรับประทานอย่างเป็นกันเอง...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Cr.มะปราง สน.ศึกษา
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันนี้ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมมอบผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ใน “งานโรงทานเพื่อพ่อ” ณ โต้รุ่งราชบุตร

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

#pr05 สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ