Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพดวงตาผู้สูงอายุ โดยมีนางศิริวรรณ วิชัยโย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงวัตถุประสงค์การอบรมคือ เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวความสำคัญของดวงตา การเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุ การดูแลและถนอมดวงตาในผู้สูงอายุพร้อมตรวจคัดกรองสุขภาพดวงตาให้กับผู้เข้ารับการอบรมฯ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือตัวแทนจากชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ทั้งนี้การจัดอบรมดังกล่าว จัดขึ้น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 และรุ่นที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

5

6

7

8

Pr.04 ขนิษฐวดี 
ชินวัตร /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีสวดมนต์และกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

2

5

6

7

8

4

 

3

r.ภาพ : คุณทราย, Pongsatorn Chotimanon และ วิภารัตน์ ชัยชนะ
#pr05 สุธีลาพร ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

IMG 4891

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในการรับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ (เครื่องผลิตออกซิเจน 1 เครื่อง และเตียงผู้ป่วยปรับได้ 2 เตียง) จากลุ่มนักลงทุน Dream Hight+Arrival และ รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ (ที่นอนลม 2 อัน) จากแพทย์หญิงบงกช ธิติโรจนวัฒน์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชนที่ขาดทุนทรัพย์ได้ยืมไปใช้งาน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

IMG 4892

IMG 4893

IMG 4894

IMG 4895

IMG 4897

IMG 4899

IMG 4901

IMG 4902

IMG 4903

IMG 4904

IMG 4905

Cr.ภาพ : วิภารัตน์ ชัยชนะ และ ศุจินทรา ใจหาญ

#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนเพื่อสร้างลานจอดรถ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัดพระธาตุหนองบัว ณ วัดพระธาตุหนองบัว ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Cr.ภาพ : คุณ JaJaH
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง (วัดป่าใหญ่)

 2

3

4

5

6

Cr.ภาพ : วิภารัตน์ ชัยชนะ
#pr05 สุธีลาพร ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...