Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 14 มี.ค 60 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นางศิริวรรณ วิชัยโย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันควบคุมโรค และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง) คณะอสม.ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ(ไข้เลือดออก,ไข้ปวดข้อยุงลาย,ไวรัสซิก้า)ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2560 แบบเข้มทุกตารางนิ้วตามแผนรณรงค์ฯครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

2

ภาพ/ข่าว หน.รัชนี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1

  วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง หัวหน้าส่วนบริหารงาน เจ้าหน้าที่สำนักการช่างที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจพื้นที่วางท่อระบายน้ำ เพื่อรับทราบปัญหาและความคืบหน้าในการวางท่อระบายน้ำบริเวณแยกวนารมย์

2

3

4

5

6

7

ภาพโดย ชาญชัย,ชินวัตร,ลูกน้ำ

1

  วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่จะก้าวไปสู่ชั้นศึกษาที่สูงขึ้นไป

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร และธิรักษ์  กองวิชาการและแผนงาน

 

1

  วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ พร้อมมอบผ้าห่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับผู้สูงอายุในพื้นที่ศูนย์ฯบริการสวนธารณสุขฯ 7 (อยู่ วงศ์ธรรม)

2

3

4

5

6

ภาพโดย ชินวัตร ,ทราย

Subcategories